o Nas

Liga Świata będzie gwarantem światowego pokoju nieingerującym w politykę i suwerenność danego kraju chyba, że ten dąży do zbrojeń, wojny lub przemocy i niesprawiedliwości wobec własnego lub innego narodu.

Liga Świata za pomocą obywateli danego państwa obali każdy terror, dążenia do wojny, konfliktu i manipulacji polityczno- finansowo- militarno- religijnej.

Celem Ligi Świata jest pokój, rozbrojenie, walka z problemami społecznymi: głodem, lichwą, nałogami , wyzyskiem, bezdomnością, analfabetyzmem, chorobami, genetyczną modyfikacja (żywność, zwierzęta, człowiek, materia…), szkodliwymi opryskami, tajnymi organizacjami, globalizacją, manipulacją:, której celem jest tworzenie konfliktów a także kłamstwem historycznym, zabobonami oraz z religiami szerzącymi nienawiść i uprzedzenia …

Celem drugorzędnym jest eliminacja pojęć wnoszących chaos i agresje oraz strach: wojna, ludobójstwo, terroryzm, tajne stowarzyszenie, morderstwo, przemoc, molestowanie, destrukcja, manipulacja, ofiara w imię władzy, pieniędzy czy religijnego obłędu jak również: kłamstwo w imię własnych lub grupowych interesów (kosztem innego człowieka lub ogółu społecznego)…

Liga świata będzie dążyć do likwidacji systemów politycznych, partyjnych opartych na zasadach kastowych. Liga Świata będzie stawiała za wzór genialna jednostkę ponad grupowy obłęd i dążenie grup manipulacyjnych do władzy. Celem polityki jest dobrobyt i szczęście narodu, dlatego reprezentanci narodów wolni będą od poglądów polityczno – ustrojowo – religijnych, wolni od działania na rzecz stowarzyszeń i osób trzecich.

Dobro kraju i narodu będzie poparte wiarą w Boga (bez imienia, wizerunku i reprezentującego go Religi wedle zasady: Bóg jest jeden) i człowieka! Naczelnym prawem człowieka jest dążenie do prawdy, wiedzy i oświecenia wszystko to ma na celu rozwój ludzkości, poprawę jego bytu i stabilną, bezpieczna przyszłość dla przyszłych pokoleń.

Nakaz całkowitego rozbrojenie pozwoli na rozwój technologii przyjaznej człowiekowi, na zachowanie ogromnych ilości paliw kopalnych i bogactw naturalnych oraz wpłynie na zwiększenie budżetu państwa celem likwidacji haniebnych pojęć dla ludzkości, jakimi są: głód, choroba, bezdomność, uzależnienia…

Liga świata to zgromadzenie mędrców dbających o losy jednostki jako Cząstki Boskiego porządku i równowagi wszechświata. Działanie Ligi Świata będzie wolne od uprzedzeń, poglądów rasowych, politycznych, religijnych czy podtekstów finansowych.

Etyka, moralność, zasady oraz prawda oparta na wiedzy będzie kryterium wydawania opinii.Interes jednostki ponad zmowy, religie, politykę, finanse, interesy korporacji oraz tajnych stowarzyszeń! Religia, polityka, manipulacja finansowa jest sprzeczna z istota ludzkiego działania, indywidualizmu oraz wiary w człowieka i Boga!

Globalizacja grozi totalitaryzmem, wyzyskiem, obaleniem praw jednostki, pogrzebaniem różnorodności językowo – mentalnej oraz odrębności kulturowej, która wpływa na różnorodność świata i rozwój indywidualnych jednostek wychowywanych w duchu patriotyzmu.

Działania pro globalne są naruszeniem praw istoty wszechświata, bowiem tylko Bóg ma prawo jednoczyć materię, myśl, prawdę nie naruszając istniejącego porządek wszechświata i wolności jednostki ludzkiej.

Tylko wiedza prawdziwa i poparty wolnością rozwój jednostki a nie ciemny zabobon oparty na krwi i ofierze czy też polityka i jej siostra religia oraz finanse oparte na władzy wybranych elit jest gwarantem rozwoju i oświecenia ludzkości poprzez zwiększenie jego potencjału umysłowego i rozwoju duchowego w oparciu o zasady i silny kręgosłup moralny jednostki, której wolność idzie ku wnętrzu a nie ku wolności zewnętrznej, która jest powodem zgubnych nałogów i problemów społecznych i finansowych.

Wiedza i prawda ponad wszystko! Złoto i pieniądz wszelaki, religia, ugrupowania polityczno-ustrojowej nie są gwarantem prawdy i wiedzy, ale przymusu i praw, które wpływają za pomocą władzy na wytworzenie elit i kast uprzywilejowanych, co zwiększa poczucie zagubienia jednostki, obniżenie jej inteligencji, wytwarza zazdrość, dążenie do posiadania środków materialnych, władzy polityczno – religijnych, niezadowolenia i poczucia krzywdy oraz niesprawiedliwości społecznej.

Dlatego też narody prowadzone przez apolitycznych mędrców będą dążyły do rozwoju i prawdy a nie władzy ustrojowej i powiększania budżetu państwowego, bowiem pieniądz nie jest gwarantem szczęścia a elementem wpływającym na byt jednostki, manipulacje, przekupstwa i chęć władzy opartej na budżecie, co może wpływać na złudne poczucie wszech możności, co doprowadza do upadku mentalnego, moralnego i deprawacji władz jak i narodu.

System finansowy jest systemem deprawacji społecznej, politycznej i religijnej. Pieniądz nie może być kojarzony z władza i destrukcją. Pieniądz nie może stanowić o wartości człowieka i jego pozycji społecznej, bowiem narusza to godność i poczucie wartości jednostki…

Pieniądz tak jak wszystko musi ewoluować i nie może powodować upadków, być przyczyna bezdomności, zbrodni, kłamstwa, manipulacji, deprawacji, bezrobocia, głodu i zacofania…

Liga światowa zadba, aby pieniądz stał się przeżytkiem społecznym wpływającym destrukcyjnie i demoralizująco na ludzkość świata, „nie będziecie czynili z mamony Boga swego”.

Manipulacja finansowo – towarowa będzie zastąpione światowym rynkiem równowagi i wymiany towarowej.

Żadne inne twory światowe i międzynarodowe nie są gwarantem suwerenności i wolności dla krajów i nacji, ponieważ każde państwo będzie dążyło to powiększenia swoich wpływów i zysków płynących z podejmowanych działań.

Tylko organizacja wolna od wpływów polityczno – religijnych pozostając poza wpływem interesów państwowo – finansowych może sprawować role arbitrażową pomagając ludom w zachowaniu ich odmienności i wolności odpornej na wpływy władzy o charakterze militarno polityczno finansowym.

Annuit Coeptis

Dydymus

anty Hierarchia
anty PIS, PSL, SLD, PO, Nowa Prawica…
anty NWO
anty GMO
anty Konstytucja i Państwa Ustrojowe

http://ligaswiata.pinger.pl/
http://ligaswiata.hvs.pl/
http://facebook.com/liga.swiata.polska

( Polityka prywatności : nie akceptujemy komentarzy.

Liga Świata : Wewnętrzny Regulamin korzystania ze Stron i Profili internetowych.

Głupcy, czynią mędrców bogatymi. Wtórny analfabeta, czyni sobie tylko krzywdę …

– własności intelektualna, jest podstawą wolności i bogactwa.

– całkowity zakaz komentowania, niosącego za sobą podział społeczny. (1)

– zakaz stosowania nowych ikon facebooka niosących za sobą konkretne zyski związana z tworzeniem profili psychologicznych. (2)

– powielanie treści autorskich, możliwe tylko dla osób indywidualnych.

– nielegalne powielanie treści autorskich przez strony internetowe, strony fb, grupy, prawdziwe i fałszywe organizacje, wiąże się z następującymi kosztami :

100.000 euro, za każdy przypadek powielania naszej własności intelektualnej. Brak znajomosci regulaminu nie jest sposobem tłumaczenia się złodzieja z faktu kradzieży.

– zakaz kreowania fałszywej propagandy polegającej na tworzeniu fałszywej interpretacji naszych tekstów. (1)

100.000 euro, za każdy przypadek ubierania naszych tekstów w czyjeś niezgodne z prawdą interpretacje.

– cytaty muszą zawierać autora i źródło tekstu rdzennego.

– grafiki oraz nazwy stron podlegają ochronie prawa autorskiego.

– Nazwy : Liga Świata, Liga Światowa, Liga Ziemi, Liga Globu, Dydymus, Wojciech Dydymski, Samostanowienie, Historia Zakazana, Vigilaveris, Stabilizacja, Samoograniczenie … są własnością Ligi Świata i jej twórcy Wojciecha Dydymskiego. Zakazuje się wykorzystywania powyższych nazw w celu kreacji własnych fałszywych wizji opartych na kłamstwie. (4)

– Osoby wspierające nwo, poprzez krzewienie idei New Age, idei hierarchicznej, elitaryzmu, idei religijnej, wyższości człowieka nad człowiekiem, pornografii, dezinformacji, technik MKUltra polegających na szerzeniu głupoty, obrazków, filmików – internetowego gówna, niemającego wartości intelektualnej, zostają bez podania przyczyny usunięte z naszych profili dla dobra reszty społeczeństwa … (3)

– Zakaz wstępu agitatorom i ich marionetkom. Wolny człowiek nie ma Pana, który myśli i mówi za nich. (5)

1.http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/ostatnia-uwaga-na-temat-komentarzy.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

2. http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/facebook.html

3. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/sadomasochizm-bdsm-manipulacja-i.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/rewolucja-deprawacji-kobiet-i-modziezy.html

http://depopulacja.blogspot.com/2016/02/czarna-psychologia-internetu.html

4. http://ligaglobu.blogspot.com/2016/05/oszusci-cwaniaki-i-zodzieje.html

5. http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/agitatorzy.html

Liga Świata )

Wojciech Dydymski & Liga Świata
http://swiatowaliga.blogspot.com/
http://ligaswiatanews.wordpress.com/

Chcesz nam pomóc, spodobały się Tobie nasze teksty :

PL 08 2490 1044 0000 4200 3844 7097
TMobile

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s