Strategia masowej Manipulacja, czyli dlaczego zaakceptowaliśmy władze, człowieka nad człowiekiem

Strategia masowej Manipulacja, czyli dlaczego zaakceptowaliśmy władze, człowieka nad człowiekiem

Społeczeństwa memetyczne (1) wegetują, bojąc się walki o wspólne i lepsze jutro.

Atomy nigdy się nie stykają, tworząc scenę interakcji falowej, która jest niszczona, za pomocą sztucznego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego (2), niosącego za sobą depresje (3), wahania nastroju, niepokój, choroby, stagnacje, oraz obojętność lub agresję fizyczną, opartą na wykreowanych emocjach.

Według fetyszystów (4), licencjonowanych i utrzymywanych przez fetysz rządów i korporacji, technologia 5G (2/5), zbliżona jest do czynników naturalnych, ale co to oznacza, bo brzmi to fenomenalnie ?

Oznacza to tylko tyle, iż zastosowana metodologia celowo zwielokrotniła wpływ czynników naturalnych na ludzkie ciało i umysł, a to prowadzi do celowego zachwiania równowagi, pomiędzy atomami oraz pomiędzy ludźmi, a archontami (ciałami niebieskimi (6)), co zawsze prowadzi do katastrofy, stworzone rękoma ludzi …

Dosyć teatru manipulacji, terroru, zastraszenia, prawa zwierząt (7) i depopulacji szczepionkowej w imię dobra mniejszości, bezczelnie żerującej na społeczeństwach całego świata…

Pewne postacie, muszą zostać wyzerowane dla dobra całej ludzkości, litość dla bestialstwa się skończyła …

(W najbliższych tygodniach, przedstawię wam jeden z ponad dwóch tysięcy sposobów na przejęcie ideologii państwa, regionu, czy miasta …)

Trzecia siła (8)

Cel uświęca wszystkie środki, trzecia siła (8) kreuje tezę i antytezę podziału społecznego, z której nieustannie korzystają fetyszyści, żerujący na całym społeczeństwie …

Łukasz Szumowski (brat Marcina Szumowskiego, prezesa Oncoarendi Therapeutics, który na kryzysie zbija kokosy kosztem całego zniewolonego społeczeństwa), to niebezpieczny fetyszysta, psychopata, który nie reprezentuje interesów żadnego z nas, ponieważ reprezentuje on interesy rządu globalnego (9) – komitetu 300u w tym światowego ministerstwa zdrowia – WHO, departamentu stanu USA, koncernów farmaceutycznych, Czarnej Szlachty (10), grupy Bilderberga, klubu rzymskiego i Zakonu Maltańskiego oraz instytucji podrzędnej, zwanej Polską Spółką Akcyjną (11) …

Fetyszyści (4), jako najpotężniejsza grupa religijna na święcie, pragną przejęcia całkowitej kontroli nad światem, co odciągnie uwagę społeczeństwa od globalnego resetu – 676 (12) …

Zakony (13), to zbrojne, najemne ramię czarnej szlachty (10), które zniszczyły rdzenne ludy całego świata (14), w imię ideologii hierarchicznej, której siew, jest siewem chwastów i chemicznych odpadów …

Manipulacja multikulturowymi, biernymi i wystraszonymi społeczeństwami, za pomocą terroru fałszywej flagii i psychomanipulacji opartej na ideologii okna overtona (15), ma na celu stworzenie sztucznego kryzysu, dążącego do miejskich obozów pracy, eksperymentalnego programu szczepień, ujednoliconego paszportu światowego iD2020 (16) oraz zmian prawnych …

Jeśli niewolnik, należący do ludzkiego kapitału (17), pokłada wiarę we władze i prawo zwierząt (7) spisuje swe życie na zatracenie …

Użyteczny dla czarnej szlachty – idiota, użytkujący fetysz ministra i lekarza, śmie twierdzić, że :

Nie wrócimy do normalności, dopóki wszyscy się nie zaszczepimy …

Szantaż, oparty na błędzie statystycznym i kłamstwie, ma postawić pod ścianą społeczeństwa całego świata … Złe oko (18), powraca do każdego, kto owo intencyjne oko tworzy, promuje i wprowadza w życie …

Zaszczepienie, oznacza oddanie swego ciała do eksperymentów farmaceutycznych i medycznych w celu ukształtowania osobowości niewolniczej zależnej od poprawności politycznej.

Cztery rewolucje (19)

Od 1984 roku, człowiek bombardowany jest wzrastającymi dawkami promieniowaniem elektromagnetycznym, co z roku na rok, niszczy układ odpornościowy, zatruwany szczepionkami oraz chemią rozpraszaną w powietrzu, rozpuszczaną w wodzie i dodawaną do pożywienia, co wytworzyło epidemie raka, cukrzycy, chorób neurologicznych, uczuleń oraz nowych odmian grypy, opartej na chorobie radiacyjnej (19/2)…

( Transport maseczek Antonowem kosztował społeczeństwo ~ 12,4 mln zł, tj. 155 zł/kg. Cel uświęca środki, pochodzące z kieszeni ludzkiego kapitału. Czy Fundacja Dominiki Kulczyk, coś kupiła ? Kupiliście to wy, poprzez pryzmat swojej pracy lub datków. Ideologie wzniesiona na społecznej głupocie i strachu (20), stworzyła piramidę nowego Prometeusza, celebrowanego w mediach.

Czy rodzina Kluczyków cokolwiek stworzyła ? Rodzina Kulczyków, to bezproduktywni fetyszyści, wykorzystujący znajomości, powiązania oraz prace ludzkich rąk i umysłów oraz schemat spekulacji, lichwy i manipulacji … Ktoś, kto żyje z cudzej pracy, za pomocą manipulacji, jest zwykłym chwastem … )

Manipulacje, których nie zauważa nikt

Każdy człowiek, ma granice poznania i spostrzegania, wystarczy go przytłoczyć wielością bezwartościowych informacji i strachów, aby ten, przestał zauważać wartościowych dla jego życia – kwestii (21) …

Mając dostęp do broni – internetu, telewizji, gazet, opinii masońskich mentorów (22) i wielu innych wykreowanych przez władze – kłamstw, nasza wiedza, jest zbyt skąpa, abyśmy mogli być wolni i równi, względem tych, którzy propagują przerost kłamstw nad prawdą.

Właśnie w ten sposób – rodzi się ideologia poprawności politycznej, bierności społecznej oraz ignorancja w stosunku do zagrożeń płynących od innych ludzi, kreujących ideologie niebezpiecznej dla życia ludzkiego – hierarchii …

Oto kilka strategii, za pomocą których rządy fetyszystów, walczą z plebsem :

1. Rozpraszanie uwagi (patrz tam, gdzie wskazuje palec) :

Kluczowym elementem kontroli społecznej, jest odwrócenie uwagi od istotnych spraw osobowych oraz społecznych i zmian dokonywanych, przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez ciągłe rozpraszanie uwagi i zalew opinii publicznej nieistotnymi i frustrującymi informacjami.

Strategia odwrócenia uwagi jest kluczowa, aby zapobiegać zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii, cybernetyki …

Odwrócenie uwagi, wpływa także na wyjałowienie duszy człowieka z czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości oraz błogostanu personalnego (23), bez czego nie powstanie wolność, równość, samostanowienie oraz samoograniczenie …

Utrzymuj opinię publiczną odwróconą od realnych problemów osobowych i społecznych, poprzez zniewolenie nieważnymi sprawami, pasjami, zajęciami … Społeczeństwo musi być cały czas bardzo zajęte, aby nie mogło zająć się sobą.

2. Wygeneruj problem i zaproponuj rozwiązanie :

Ta metoda jest również określana, jako: problem – reakcja – rozwiązanie. Stwórz taką sytuację ( problem ), która wywoła u odbiorców żądanie podjęcia natychmiastowych kroków, mających na celu rozwiązanie problemu lub zapobieganie mu w przyszłości.

Na przykład: pozwól, by rozprzestrzeniła się przemoc, aby społeczeństwo zgodziło się na zaostrzenie norm prawnych w ochronie własnego bezpieczeństwa, nawet za cenę swojej wolności.

Wykreuj kryzys ekonomiczny, aby usprawiedliwić radykalne cięcia świadczeń socjalnych.

Owa technika, związana jest z Oknem Overtona (15). Tak zwane okno dyskursu, to zakres pomysłów zawierających nieakceptowane idee, które będą zaakceptowane przez opinie publiczną w niedalekiej przyszłości.

Istota tej techniki, polega na tym, że pożądaną zmianę opinii, dzieli się na kilka etapów, z których każdy przenosi postrzeganie idei w określone stadia, a ogólnie przyjętą normę, przesuwa na ich obrzeża.

Powoduje to późniejsze przesunięcie samego okna, tak aby osiągnięta pozycja, znów znalazła się po środku, co umożliwia przejście do kolejnego etapu w jego granicach. (15b)

3. Zmiany wprowadzaj stopniowo:

Nie wprowadzaj radykalnych zmian drastycznie lecz stopniowo, przesuwaj granicę wytrzymałości i akceptacji krok po kroku, aż do granic wytrzymałości, rozbijając zmiany na kolejne lata.

W ten sposób, włączając w to ideologie okna overtona (15), przeforsowano radykalne zmiany społeczno – ekonomiczne lat 80 i 90-tych, które doprowadziły do ukształtowania się ekonomii neoliberalnej: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność zatrudnienia, masowe bezrobocie, wypłaty na niskim poziomie, brak gwarancji godnego zarobku – wprowadzenie takich zmian jednocześnie wywołałoby rewolucję.

Owa strategia opiera się na regule szoku przyszłości (21). Szok przyszłości, to psychologia naukowa, zaprojektowana do manipulowania dużymi grupami ludzi, poprzez ekspozycję na wstrząsające wydarzenia i szybkie zmiany sytuacji, mające na celu powodować panikę, dezorientację i niepewność wśród ludności.

Doskonale, wpisują się tutaj -zamachy fałszywej flagi, czyli kreacje sceniczne, opisujące działania wymyślonych terrorystów oraz schematy chorobowe.

4. Strategia odroczenia:

Kolejny sposób na wprowadzenie niemile widzianej zmiany, to przedstawienie jej, jako bolesnej konieczności, którą koniecznie będziemy musieli wprowadzić w przyszłości.

Ludziom, łatwiej jest zaakceptować widmo przyszłego poświęcenie, niż wprowadzić zmianę od razu. Co obserwujemy obecnie, kiedy kolejne tygodnie, przynoszą nam kolejne obostrzenia.

Ponadto społeczeństwa mają tendencję do naiwnej wiary, że wszystko będzie dobrze i że być może uda się uniknąć poświęcenia.

Taka strategia, daje więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także przyjęcie jej w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas by wcielić ją w życie.

5. Mów do społeczeństwa jak do dziecka :

Większość reklam i komunikatów kierowanych do opinii publicznej wykorzystuje język oraz sposób argumentowania, jakiego używa się, przemawiając do dzieci lub osób umysłowo chorych, a więc uproszczony i wręcz infantylny.

Im bardziej chcesz zamglić obraz rzeczywistości swojemu rozmówcy, tym bardziej staraj się infantylizować komunikat.

Dlaczego ?

Jeśli będziesz mówić do osoby, jakby miała ona 12 lat, to po wpływem sugestii prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat (24).

Prosty przykład, jeśli każda osoba jest strukturą indywidualną i odrębną chemicznie i biologicznie, dlaczego proponuje się człowiekowi eksperymentalne szczepienia, zamiast szczepień dostosowanych pod dane dna ?

Skoro w ludzkim ciele żyje 38 bilionów nieaktywowanych wirusów (25), to źródłem wszystkich chorób, jest tworzenie dużych skupisk ludzi, narażonych na kontakt z antygenami (26) innych jednostek.

6. Skup się na wykreowanych emocjach, a nie na racjonalności :

Wykorzystywanie emocji, to klasyczna technika mająca na celu odstawienie racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki na bok.

Co więcej, użycie języka odpowiednio nacechowanego emocjonalnie daje możliwość podświadomego zaszczepienia idei, pragnień, lęków, niepokojów, impulsów, a przez to wywołanie określonych zachowań.

7. Utrzymuj ludzi w ignorancji:

Uczyń społeczeństwo niezdolnym do zrozumienia metod sprawowania kontroli opartej na sile, prawie zwierząt, tezie, antytezie i trzeciej sile. Edukacja oferowana niższym klasom, musi być na tyle uboga i na przeciętnym poziomie, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami utrzymywała się, a techniki kontroli pozostawały niezrozumiałe dla niższych klas społecznych.

Wiedza

Szkoły i uczelnie, nigdy nie propagowały prawdy logicznej, prawdę znają tylko ci, którzy nie boją się do niej dążyć, kosztem swego bezpieczeństwa, dla dobra społecznego.

Co, powinien wiedzieć młody człowiek ?

Dzieci el-it, wprowadzane są od najmłodszych lat w umiejętności – godne wolnego człowieka, w skład których wchodzi :

Trivium

Trivium, które obejmuje swym zakresem gramatykę, co oznacza biegłość w łacinie, wybranych językach oraz w dialektyce, czyli logice i retoryce, co wprowadza młode pokolenie w sztukę układania mów.

Logika: ważne i nieważne połączenia w trakcie tworzenia formalnego argumentu; odpowiedni sposób rozumowania; odliczenie ogniw łańcucha, na końcu którego pojawia się wniosek.

Retoryka: prezentacja w mowie i piśmie; poprawne i skuteczne użycie mowy, umiejętność przekonywania, nawet w obliczu walki na argumenty.

Trivium, jest wstępem do kolejnych etapów nauki.

Quadrivium

Quadrivium, to przygotowanie do prywatnych studiów filozofii i teologii, w skład których wchodzi święta geometria, a także arytmetyka, astronomia i muzyka.

Quadrivium, można traktować jako naukę o liczbach: czystych (arytmetyka), rozważanych w przestrzeni (geometria), w czasie (muzyka), ruchu i przestrzeni (astronomia).

Czy, ktoś uczył was łączenia arytmetyki, muzyki i astronomii ?! W tak ubranej wiedzy, cymantyka, nie jest śmiesznym narzędziem wariatów, ale kierunkiem mądrości, która dotyka m.in. prawdziwego oblicza medycyny (25) …

8. Promuj przeciętność:

Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że bycie głupim, bezradnym, wulgarnym i niewykształconym, jest w porządku i tłumaczy naszą życiową bierność, do której dostosowuje nas szkoła, praca, społeczeństwo i władza …

9. Wzmacniaj w ludziach poczucie winy:

Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedyną osobą winną swoich niepowodzeń przez niedostatek inteligencji, zdolności lub własnych starań.

Dzięki temu, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, który stawia jednostkę w niekorzystnej sytuacji, będzie ona żyła w poczuciu winy i dewaluacji własnej wartości, prowadząc do depresji.

W takim stanie osoba stanie się bierna i niezdolna do podejmowania działań mających na celu zmianę systemu. Bierność oznacza brak rewolucji, na którą mają licencje tajne bractwa i służby specjalne (27).

10. Poznaj ludzi lepiej niż oni są w stanie poznać siebie:

Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce spowodował rosnącą przepaść pomiędzy zasobami wygenerowanej wiedzy a tym, co jest dostępne ( i tłumaczone ) dla szerokich mas.

Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii elity władzy, są w stanie posiąść zaawansowaną wiedzę na temat jednostek, jak i społeczeństwa, co pozwala im poznać człowieka lepiej, niż on sam może znać siebie. Oznacza to, że będąc w posiadaniu tej wiedzy, można mieć większą kontrolę nad jednostkami, niż one same nad sobą.

Noam Chomsky i Wojciech dydymus Dydymski

( Więcej o manipulacji znajdziecie pod tym linkiem (28))

Do czego dąży owa psychomanipulacja :

Koronawirus, tak jak HIV, Ptasia Grypa, SARS, Świńska Grypa (25), dążyły i dążą do mega manipulacji, do pracy u podstaw tajnych bractw skupionych dookoła rządu globalnego (9).

( Jak twierdzą niezależni lekarze w Polsce, Niemczech i we Włoszech : Wszyscy zmarli, których dotychczas przebadaliśmy, mieli raka, chroniczną chorobę płuc, bardzo dużo palili albo mieli silną nadwagę, cierpieli na cukrzycę czy też mieli choroby układu krążenia oraz chorobę radiacyjną, spowodowaną nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym … )

Tego typu fake, uczą niewolników pokory oraz tworzą drastyczny wzrost siły elitarnych grup przestępczych, niosących za sobą ideologie hierarchiczną. Wspomniał o tym mason posiadający fetyszy tytułu – Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO.

Komercjalizacja, wymaga maksymalizacji kontroli społecznej, aby ludzki kapitał, nie buntował się przez pragnieniami elit o władzy absolutnej (30).

Czego potrzebuje rząd światowy do zrealizowania swojego celu, jakim jest globalny reset (12) ?

1. Manipulacja pieniędzmi, dąży do próby zniszczenia rzeczywistych walut i środków płatniczych, w celu powołania waluty elektronicznej, posiadającej cechy ogólnie testowanych kryptowalut (29).

2. Kryptowaluta oraz nowy biometryczny paszport zdrowia – ID 2020 (16), oparte są na tej samej technologi – blockchain (16).

3. Dowód osobisty, karta szczepień, karta bankowa, paszport zdrowia … , będą jednym i tym samym – narzędziem kontroli, namierzanym za pomocą sieci 5G oraz satelitarnych systemów identyfikacyjnych t.j. OneWeb i Starlink, pracujących w paśmie V (60GHz). Jest to próba wciągnięcia ludzkiego kapitału do ideologi internetu rzeczy (2/5).

4. Obecnie trwa gromadzenie i łączenie danych obywateli, za pomocą portali społecznościowych oraz aplikacji mobilnych. Logowanie za pomocą klucza Google ID, Apple ID, Facebook ID, maili i numerów telefonów, łączy ludzi z danymi bankowymi, czy biometrycznymi … Za pomocą owego systemu, nieposłuszne jednostki, będą blokowane w wirtualnym i realnym świecie.

5. Karta szczepień, będzie formą kontroli społecznej. Bez niej, nie wejdziesz do pracy, lekarza, szkoły, sklepu, nie skorzystasz z komunikacji miejskiej, stając się banitą, pozbawionym pożywienia, schronienia i środków utrzymania. Być może, pomoże to świadomym jednostkom odłączyć się od systemu o ile będą wstanie wytrwać w nieustającej walce o byt.

6. Reset planetarny (12), będzie spowodowany sztucznym kryzysem ekonomicznym, zamachami fałszywej flagi oraz buntem zmanipulowanych jednostek (31), nie godzących się na terror kontroli.

Owy spektakularny bunt, nie mający nic wspólnego, ze świadomymi jednostkami (31), będzie ukształtowany, za pomocą użytecznych narzędzi, podburzających ludzi do nielogicznych działań oraz przekazu medialnego.

Ten bezsensowny przelew krwi, pokaże niewolnikom bezsens ich działań. Tak zwana legalna władza, jest twórcą wyzysku i kontroli społecznej. Wolny człowiek zostanie okrzyknięty terrorystom, walczącym z twórcą światowego chaosu.

7. W najbliższym czasie, internet w obecnej formie przestanie istnieć (32). Wszelakie przejawy wolności i prawdy zostaną zastąpione poprawnością polityczną. Obecnie, użytkując portale społecznościowe oparte na botach, uczymy sztuczną inteliegrncje, działania przeciw wszelakim przejawom wolności i buntu.

8. Wszystkie działania rządów handlowych od zawsze, oparte są na dyrektywach rządu globalnego, kreującego na bazie fetyszyzmu : biurokracje, konsumpcjonizm, fanatyzm religijny i korporacjonizm, które umocnione w swych podstawach, stworzą system całkowitej kontroli społecznej.

9. Brak prywatności, doprowadzi do powszechnego bezrobocia, głodu i biedy. Brak możliwości prawdziwego wyboru, rodzi się z przywłaszczenia i opatentowania dna każdej żywej istoty i rośliny, co zmusi człowieka do zakupu licencyjnego (33) zmodyfikowanych genetycznie nasion, warzyw i owoców … , będących własnością korporacji i rządu globalnego

Każda forma własności, będzie opatentowana, a tym samym – człowiek, stanie się zależną własnością, bez prawa do wyrażania własnej myśli …

10. Genetyka, sztuczna inteligencja, technokracja i transhumanizm (34), będą regulowały populacje, kreowaną za pomocą zapotrzebowania na dany typ jednostkowy. W taki sposób, populacja nie przekroczy 500 milionów zmodyfikowanych genetycznie jednostek oraz 144 tysięcy, czystych rasowo bytów, należących do światowych elit.

11. Publiczna uległość względem rządu światowego, okazywana jest za pomocą publicznego przekazu, zawierającego symbol 676 (12). Państwa, które nie użyją tego klucza w akcie oddania, zostaną zniszczone w obronie demokracji i liberalizmu, czyli cywilizacji wyzysku człowieka przez człowieka (35).

12. W czasie blokady miast, województw, państw i kwarantanny, montowane są anteny standardu 5G (36), dokonywane są zmiany prawne, a także, przy pomocy transportu humanitarnego, przewożone są artefakty, które mogą ulec zniszczeniu w czasie globalnego resetu.

Zapytajmy się, po co i dlaczego rodzina Kulczyków, zakupiła całą wioskę ( Rogóżka na Dolnym Śląsku koło Stronia Śląskiego ) i towarzyszący jej system jaskiń ?! Dlaczego szwajcarski zamek Kulczyków, jest wydrążony w skale … ?!

Przesłanie do wolnych (potrafiących się zastanowić), analitycznych umysłów

Ludzie, uważający się za potomków Boga (10), tworzący tajne armie, stowarzyszenia, państwa … , pragną aby ludzki kapitał, był posłuszny ich woli, woli absolutyzmu politycznego (30).

Strach i szaleństwo, dostrzegalne w ich kaprawych oczach, jest przejawem rozmnażania selektywnego. Zubożały genotyp (37), prowadzi do zniekształceń genetycznych, chorób psychicznych, czego nie uda się naprawić za pomocą surogatek, adopcji i uprowadzeń dzieci …

Mamy jeszcze czas i możliwość, skutecznego zareagowania na działania członków tajnych bractw, rządów handlowych …

Żadnej hierarchii, żadnych dowódców, żadnej histerii i paranoi, mamy świadome i wolne umysły, aby stanąć razem i razem działać, na rzecz wolnej ludzkości i nowego początku świata (38).

Panie Szumowski, ilość pozwów wykreowanych przez wolnych ludzi – pana zniszczy, a pana pracodawcy kiedy zapali im się grunt pod stopami, zostawią pana na łasce oszalałego tłumu. W tej sytuacji, marionetka tajnych bractw – Hermann Göring, popełnił honorowe samobójstwo …

Panie Szumowski, według prawa naturalnego, jest pan zwykłym przestępcą, próbującym namówić wolnych ludzi do eksperymentalnych szczepień oraz przyjęcia przeróżnych form kontroli, przy pomocy narzuconego naprędce prawa zwierząt …

Te słowa kuruje także do pana Morawieckiego, który pod pozorami walki z koronawirusem, za pomocą poprawek do tarczy antykryzysowej, wprowadził Art.11e.1, który brzmi :

Właściciel infrastruktury krytycznej, w tym urządzeń do świadczenia usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, wody, ciepła, ropy, paliw lub gazu i odprowadzania ścieków, lub jego upoważniony przedstawiciel, którego infrastruktura lub urządzenia znajdują się na nieruchomościach osób trzecich lub w posiadaniu osób trzecich, mogą w okresie stanu zagrożenia epidemią, epidemii lub stanu wyjątkowego wystąpić do lokalnego Komendanta Policji o pomoc funkcjonariuszy Policji w celu umożliwienia wejścia lub wejście do nieruchomości, w tym do budynku, również przy użyciu środków, które naruszają istniejące zabezpieczenia, w celu przeprowadzenia działań niezbędnych do zachowania ciągłości usług, w tym robót budowlanych. Pomoc policjanta udzielana jest natychmiast.

Oznacza to, że ideologia koronawirusa – ułatwia wprowadzenie sieci 5G (2), będącej powodem choroby radiacyjnej. Świadczy o tym siłowe i nielegalne instalowanie nadajników na prywatnych posesjach, co nie tylko nie jest zgodne z prawem naturalnym, podstawowymi prawami człowieka, ale także łamie tysiące przepisów prawnych …

Gra się zaczęła, a jej finałem, będzie zlikwidowanie szachownicy (39) , będącej własnością trzeciej siły oraz pionków, reprezentujących ideologie tezy i antytezy.

Skończenie gry, to obowiązek wolnej istoty …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/03/raport-techniczny-o-technologii-5g-zastosowanie-broni-elektromagnetycznej-przeciwko-spoleczenstwom-calego-swiata/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/05/prosty-przekaz-do-mlodych-ludzi-wprowadzanych-na-codzien-w-blad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/08/wykorzystanie-niezadowolenia-jednostkowego-i-spolecznego/

5. https://koronawirustofake.wordpress.com

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

9. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz?fbclid=IwAR2HxyLutfGb29XcF4g-aA9W8H843JSAzoK8X8j8UjnXq-4omzKdQb2G0Sc

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/07/bazy-wroga-sa-wszedzie/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/28/holokaust-i-zniszczenie-struktur-plaskich-na-przykladzie-indian-kanadyjskich/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/28/holokaust-i-zniszczenie-struktur-plaskich-na-przykladzie-indian-kanadyjskich/

15. https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/05/grypa-czy-choroba-radiacyjna/

16. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/id-2020/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

19. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/4-rewolucje-fragment/

20. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

21. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/05/grypa-czy-choroba-radiacyjna/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

24. https://swiatowaliga.blogspot.com/2017/07/scena-kar-i-nagrod-czyli-hodowla.html

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/16/ci-ktorzy-zeruja-na-innych/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/26/czym-jest-horror/

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/06/poczucie-winy-prawda-niepokorna.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

28. https://manipulanci.wordpress.com

https://manipulanci.wordpress.com/2016/12/17/reguly-dla-radykalow/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

31. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/wykorzystanie-niezadowolenia-jednostkowego-i-spolecznego/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

33. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

36. https://www.cda.pl/video/4961195bd

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/02/nowy-poczatek-swiata-i-walka-o-personalna-wolnosc-kazdej-jednostki/

https://panlogika.wordpress.com/2017/12/01/nowy-poczatek-swiata-kierunek-akademii-filozoficznej-dydymusa/

39. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/08/ezoteryka-zycie-szachy-i-masoneria/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/06/18/antysystemowa-gwardia-i-droga-znikad-donikad/