Otwarta wojna z patologią nielegalnej władzy – nie damy się piętnować zasadami ideologicznymi

Otwarta wojna z patologią nielegalnej władzy – nie damy się piętnować zasadami ideologicznymi

Nie zaszczujecie i nie zniewolicie nas wszystkich … W razie resetu (676 (2)), nikt z was nie odleci, nie odpłynie, nie odjedzie i nie schowa się pod ziemią, ponieważ każdy z nas, jest równie wolny i równy wobec innych (3) … I żadne złe oko, nie stanie przeciw magii intencyjnej (6), tworzącej prawdziwe narzędzie samoobrony …

Samo-stanów i samo-ograniczaj i skutecznie się broń

Idol władzy, który podporządkowuje społeczeństwa za pomocą fetyszy i własnego samostanowienia, nie potrafi samoograniczać swego łaknienia (4) wedle zasad prawa naturalnego (5), nie może reprezentować wolnego i równego innym człowieka (3), odbierając mu odpowiedzialność za jego życie i prawo naturalne, które tworzy logiczny przejaw błogostanu personalnego, opartego na bezpieczeństwie i spokoju … , które w tej chwili, jest nam odbierane z pełną premedytacją (1) …

Dydymus

Artykuł ma na celu – powstrzymanie wymuszonego ziemskiego resetu, znanego szerzej jako akcja 676 (2)

Szanowni Państwo

Zanim zapoznacie się z poniższym artykułem, zapraszam do przeczytania wstępu, składającego się z dwóch artykułów, na temat fałszywej ideologii koronawirusa (1), którego wytworzenie, ma na celu przygotowanie społeczności do zaciśnięcia pasa i odciągnięcie go, od zakulisowych działań prawnych, militarnych i politycznych …

W zalinkowanych artykułach, znajdziecie m.in : sposoby manipulacji społecznej i wywoływania strachu / paniki oraz strukturę budowania nierealnych zagrożeń, za pomocą wytworzenia idola i wroga (tezy i antytezy) (1/8).

Ważne

Co musisz wiedzieć na początku : Co roku choruje na grypę ponad 4 miliony polaków, umiera na nią kilka tysięcy, w większości starszych, słabych, schorowanych, zaniedbanych osób, których organizm, nie daje sobie rady z wieloletnimi zaniedbaniami.

Dziś poprzez wytworzeną propagandę – żółtej prasy (1), robi się problem z kilkuset zarażeń grypopodobnym tworem, będących efektem przestrojenia i podbiciem wartości – testowych nadajników 5G (7), za co odpowiada rząd światowy (11) i rządy państw handlowych (tworzące ludzki kapitał (9)) oraz ich najemników, którzy dla fetyszy (mamon, tytuł, rola …), tworzą badania dopuszczające tego typu eksperymenty na społeczeństwach całego świata.

( Jeśli powiedzom wam, że z powodu wiosny komary roznoszą wirusa, to również w to uwierzycie i rozniesiecie wirusa strachu i złego oka pomiędzy swych bliskich i wpleciecie strach, we władne sumienie … )

W tej sytuacji służby najemne w tym – żołnierze i policja, muszą wybrać stronę konfliktu. Drodzy państwo ! Chciecie bronić ludobójców, maniaków i kłamców (11), czy swoje rodziny i własne życie … ?!

Oczekujemy szybkiej odpowiedzi, ponieważ ktoś, kto zagraża życiu wolnych ludzi oraz stoi po ich stronie, także zaczyna zagrażać ich życiu, stając się nosicielem złego oka (10) i poprawności politycznej, która podporządkowuje słabe umysły, bojące się prawa zwierząt (5) … Stąd ideologia diabła i anioła, zależna od strony konfliktu – tezy lub antytezy, tworzonej przez trzecią siłę (12) nadrzędną zwaną państwem.

Ideologia Państwa, jest jedynym wrogiem wolnej ludzkości, która powinna także bać się własnych zwierzęcych odruchów – strachu, histerii, amoku i głupoty …

Panie i Panowie, trzeba zatrzymać histerie, panikę i władze, przed wprowadzeniem nie tylko stanu wyjątkowego, ale także projektu 676 (2).

Znajdujemy się w tej samej sytuacji – przetrwają tylko ci najsilniejszy z punkt widzenia posiadania – fetyszy, a my i wy umrzemy lub zostaniem podporządkowani wyższej ideologii (żerowania (13)), ponieważ jesteśmy dla tych ludzi, tylko formą niewolników, najemników, czy użytecznego kapitału (14) i siły roboczej …

Szanowni państwo, trzeba zatrzymać sztuczny terror (15), który ma za zadanie zdepopulowanie ludzkości i utworzenie całkowitej kontroli nad tymi, którzy przeżyją … Czas wystąpić przeciw władzy i przejawom absurdu – absolutyzmu politycznego (16) …

( 676

Zegary, takie jak kamień słońca, określają 4 cykle (byk, lew, orzeł, człowiek) x 52 x 13, co tworzy rachubę 2704 lat (13 – El) oraz pojedynczy cykl ( wchodzący, tak jak większy cykl w skład nieskończoności ), wynoszący 676 lat ( 19 – 8 – nieskończoność ).

Zegary tego typu, odliczają czas od szczególnego wydarzenia do następnego, szczególnego wydarzenia, a zabawa czasem widmowym (34), odciąga uwagę człowieka, od geopolityki, naturalnych zmian klimatycznych, katastrof i rozwoju technologi, nowych chorób, na skutek otwarcia dawno zasypanych i zalanych miast, których na nowo otwarte podwoje, uwalniają uśpione czynniki chemiczne i biologiczne, niezgodne z architekturą chemiczną i biologiczną danej epoki …

676 (Polska, liczbą przebadanych próbek (676), zgłasza swój akces / hasłem wykonawczym – nikt tego nie zauważa, Trump, chce atakować 52 cele w Iranie, a Iran, odpowiada 13 scenariuszami zemsty (52×13=676), wchodząc do gry światowego resetu …), to liczba mistyczna, która ma przysporzyć pozytywne dla elit zmiany, które są niezgodne z prawem naturalnym. Liczba 7 symbolizująca wiedzę lub oświecenie otoczona jest przez dualizm dwóch 6, oznaczających równowagę działań, dążących do konkretnych dla elit celów.

Wyzbyliście się wiary w astrologię (36) i wiedzę pradawną (35), a ta bawi się wami – zarażając was wirusem strachu (20), ponieważ boicie śmieszności i wyobcowania w świecie poprawności politycznej … )

Prawo Naturalne

Ważne : Nikt, powtarzam – nikt, nie może zawiesić praw naturalnych (5) i nikt, nie może podważać tekstów, chronionych tym prawem, co przekłada się na wolność i równość (3) wszystkich jednostek, które nie mogą być kontrolowane, za pomocą prawa zwierząt (5) i siły najemnej …

Istnieje tylko prawo naturalne i złota reguła etyczna, zwana zasadą wzajemności. Ta reguła o której nie wolno mówić w szkołach, odnosi się do narodu, państwa, kontaktów międzyludzkich, związków, małżeństw, przyjaźni (17) …

I brzmi :

Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany.

Nie istnieje prawo, nie istnieje psychologia, istnieje tylko prawo naturalne i filozofia, mówiąca wprost, że poprzez naturę ludzką, muszą istnieć pewne prawa i wartości chronione powszechnie : życie, własność, moralność, duchowość, a także czas, ład, prawo, moralność, niepodległość oraz dobrostan personalny (18).

Złota reguła etyczna, czyli złota zasada wzajemności, może być określana w wersji pozytywnej lub negatywnej.

Ujęcie pozytywne: Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili.

Ujęcie negatywne: Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie.

Obydwa ujęcia, są wyrazem tej samej zasady, przy czym pierwsze z nich proponuje czynienie dobra, a drugie zapobiega czynieniu zła, oto część magi intencyjnej, gdzie intencja broni naszej tożsamości, wolności i równości.

Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany – mówi nam prawo naturalne i wedle tego prawa :

Oskarżam nielegalny rząd światowy oraz podległe im narzędzia rządów handlowych, a także władze regionalne i lokalne o:

Celowe szerzenie zamachów fałszywej flagii i rozpoczęcie ludobójczej akcji 676 (2), dążącej do sztucznego resetu planetarnego, za pomocą eksperymentów medycznych, technologicznych, farmaceutycznych, propagandy i nagonki medialnej, przy użyciu prawa zwierząt, tworzącego zastraszenie, liczne ograniczenia i wymuszenia, oraz aspekt zniewolenia i podporządkowania, za pomocą manipulacji (okna overtona, szoku przyszłości, przyszłych wstrząsów …) oraz technologii militarnej.

Wciąganie ludzi w igrzyska geopolityki, dążą do stanów wyjątkowych, rewolucji i wojen, z których korzyści wynikają z obrotu i zastraszenia – ludzkiego kapitału.

Zapewnienie elitom i ich najemnikom nietykalności i bezkarności oraz miejsca schronienia w wyniku komplikacji i światowych zawirowań, powoduje poniżenie człowieka oraz celowe niszczenie jego zdrowia i bezpieczeństwa oraz zawłaszczanie jego własności i bogactw naturalnych ziemi należących do całej populacji ziemi …

Żadne prawo zwierząt, zwane dalej prawem morskim, prawem stanowionym przez elitarne grupy samostanowiących się władców i kapłanów, nie może wykraczać oraz negować zasad prawa naturalnego oraz niszczyć wolności i równości społecznej, za pomocą absurdu absolutyzmu politycznego, czy fasady – fetyszy tytularnych, społecznych oraz teatralnych roli i mamona, jako siły napędowej, otaczającej nas utopi – jaskini platońskiej …

4 rewolucje

W ostatnich 100 latach, dokonano przestępstwa dekonstrukcji gatunku ludzkiego, za pomocą licznych rewolucji poglądowych, których eksperymentalny rozmach, był uciszany, za pomocą wojen, konfliktów i celowych kryzysów.

Każda z tych rewolucji, prowadziła nas do okresowego resetu populacyjnego, którego efekty, mają być zganione na czynniki pseudo naturalne, jednak jest to wysublimowane kłamstwo, ponieważ :

Tragedia , której się tak wielu ludzi boi, dążąca do transhumanizmu (przekształcenia rodzaju ludzkiego), nastąpiła za pomocą 4 rozłożonych w czasie kroków eksperymentalnych :

Krok pierwszy, nastąpił już w 1869 roku, kiedy to powołano do życia wrogą człowiekowi ideologie eugeniki, za pomocą której, doszło do mieszania wielu populacji w celu osłabienia rdzennych populacji, dopełniła tego ideologia panseksuslizmu, która wyniszczyła źródło zdrowia społecznego, fizycznego i psychicznego, jakim jest rodzina.

Krok drugi, nastąpił już 1939 roku, kiedy to instytuty naukowe, w tym Instytut Tavistock, zaczęły zastanawiać się nad zmianą ludzkiego spostrzegania świata, za pomocą chemii, lekomanii, używek, cymantyki (muzyka, rytm), mediów oraz psychologii, socjologii i manipulacji społecznej.

Krok trzeci, przypada na 1960 rok, kiedy powstał tajny dokument o utylizacji śmieci w wodzie pitnej, gruntowej, glebie (strzelinowanie), powietrzu (rozpraszanie – smugi chemiczne tworzące smog chemiczny) i ludzkim ciele.

Krok czwarty, został zainicjowany w 1984 roku, wraz z rozwojem technologii i broni psychotronicznej ubranej w nowoczesne sieci bezprzewodowych, co w krótkim czasie wpłynęło na wysyp chorób radiacyjnych, uderzających w osłabiony już system odpornościowy (alergie), rozrodczy i wydolnościowy, osłabiony za pomocą zastosowania 1, 2 i 3 kroku …

Samoobrona

Prawo Naturalne, czyni działania samostanowiącej, ale nie samoograniczającej się władzy, czynnikiem patologicznym i przestępczym, uzależniającym kasty najemne i zniewolone od wykreowanych z niczego fetyszy (mamon, rola, stanowiska …)

Jednakże, aby wyegzekwować zasadę prawa naturalnego, musimy przebić się przez mur prawa zwierząt, które pozwala nam przeciwstawić się działaniom elit, za pomocą następujących norm prawa zwierząt i prawa morskiego :

Podstawa prawna aktu oskarżenia ( najlepiej pociągać do odpowiedzialność konkretne marionetki, aby instytucje nie przerzucały się spychologią … ) :

W licencjonowanym (29) nam prawie konstytucyjnym, mamy następujący zapis :

Wolność i prawa osobiste :

Art. 38 : Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia

( Na bazie tego zapisu, możemy domagać się ukarania panów i najemników, którzy doprowadzili ludzkość do skrajnego wyniszczenia fizycznego i psychicznego, za pomocą w/w 4 kroków. )

Art. 39 : Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.

( Na bazie tego zapisu, możemy domagać się ukarania panów i najemników, którzy doprowadzili ludzkość do skrajnego wyniszczenia fizycznego i psychicznego, za pomocą w/w 4 kroków. )

Art. 40 : Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

( Na bazie tego zapisu, możemy domagać się ukarania panów i najemników, którzy doprowadzili ludzkość do skrajnego wyniszczenia fizycznego i psychicznego, za pomocą w/w 4 kroków. )

190a KK : Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

( Za pomocą tego narzędzia, można walczyć z ideologią żółtej prasy i poprawności politycznej rządu i jego najemników. )

Rząd jako stalker

Stalking medialny, może być popełniony na dwa sposoby. Poprzez uporczywe nękanie innej osobę (art. 190a §1 kodeksu karnego) lub poprzez podszywanie się pod nią (art. 190a §2 kodeksu karnego).

Po pierwsze podstawową cechą stalkingu jest uporczywość działania sprawcy – mediów, farmaceutów, rządu, lekarzy … Oznacza to, że dopiero kilka czynów (czego dowody macie lud ręką), które naruszają wolność psychiczną człowieka możemy uznać za stalking. W uproszczeniu można powiedzieć, że stalking w swojej pierwszej postaci (§1) polega na co najmniej kilkukrotnym nękaniu innej osoby (jesteśmy nękani przez prasę, telewizje, ustawy, zakazy, nakazy …).

Zachowania, które kwalifikują się jako nękanie mogą być różne np. : dokuczanie (również medialne), nachodzenie (inspekcje, zajęcia …), wysyłanie listów czy dzwonienie.

Zwielokrotnione i długotrwałe zachowanie sprawcy (rządu i urzędników rządowych), który nie ma zamiaru zaprzestać swoich działań mimo próśb pokrzywdzonego można uznać za stalking.

Art. 193 KK : Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Ustawa KK z 6.6.1997 roku :

Art. 2. [Przestępstwa skutkowe z zaniechania]

Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

( Artykuł, odnosi się do zaniechania wykrycia sprawcy i prawdy, poprzez zastosowanie ideologii poprawności politycznej i ignorancji, która ma ochronić jednostkę lub grupę zależnych jednostek, przed utratą fetyszu mamona, roli, tytułu, pozycji … )

Art. 5. [Zasada terytorialności]

Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

( Artykuł ten, odnosi się do rządu i jego licencjonowanych najemników, którzy podważają za pomocą nielegalnych działań – zasady prawa naturalnego, które broni interesów zamieszkającej na danym terenie populacji … )

Art. 6. [Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego]

§ 1.

Czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.

( Artykuł ten, odnosi się do zaniechania działania dotarcia do prawdy i działania, mającego wprowadzić w błąd całą zastraszoną populacje …)

§ 2.

Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić.

( Artykuł ten, odnosi się do miejsca działania zorganizowanych grup przestępczych – rządu i jego najemników oraz przygotowania się do ucieczki winnego z miejsca przestępstwa, spowodowanego ich działaniem … )

Siła wolnej jednostki

Pamiętaj nigdy, przenigdy nie podpisałeś jakiejkolwiek umowy z nikim, kto ma cię reprezentować, jesteś wolny i nie musisz godzić się z systemem wyzysku człowieka, przez człowieka. Nie podpisałeś, a więc stara ci się wmówić, że musisz uzbroić się w licencje (29) rządowe, umowy, certyfikaty … ozdobione waszymi cyrografami.

Ideologia państwa, to zbiór rodzin, które wytworzyły prawo zwierząt na potrzebę własnej ochronny przed ludźmi, którzy zostali okradzeni z prawa naturalnego. Prawo zwierząt, to licencja na sprawowanie fetyszu tytułu, roli, stanowiska … na bazie zaleceń państwa, złożonego z krzyżujących się wzajemnie rodów, które stosują ideologie absolutyzmu politycznego do rządzenia najemnikami gloryfikującymi fetysze, aby kontrolować niewolników, którzy sami się na to godzą z obawy przed represjami, jest to teatr, narzucający człowiekowi prawo zwierząt oraz zmuszające jednostkę do przyjęcia formy avatara, którego podpis i wybór uzależnia go od cywilizacji kult-ur-owej i rytuałów opartych na tradycji wyboru innrgo człowieka na swego pana i Boga.

Aby zapobiec sztucznemu i wymuszonemu resetowi, należy wyprzedzić elity i odsunąć je od władzy, tuż przed ucieczką z terenu otwartej wojny i chaosu …

Dla mnie, otaczający nas świat polityki i geopolityki, to zmienne plany, a plany się zmienią, gdy ruchy ludzi, będą zbyt silne i odporne na manipulacje i działania rządowych najemników.

W nawiązaniu

W nawiązaniu do mojego artykułu, chciałbym abyście przypatrzyli się tej mapie (25 – nie zawiera testów – warto patrzeć, co się zmienia w waszym otoczeniu i ponad waszymi głowami) i na podstawie zasięgów, dostrzegli powiązania między ekspansją sieci 5G, a wzrastającą liczbą chorych na koronawirusa.

Chciałbym wam jeszcze zwrócić uwagę, że w całej Polsce, kiedy my śpimy, stawia się tysiące nadajników 5G, tuż koło waszych mieszkań i domów (jeden nadajnik na 5/10-12 domów).

Posłowie, senatorzy, lekarze, dziennikarze … zwykli poprawnie politycznie głupcy, żerujący na naszej uległości względem państwa i prawa zwierząt, tworząc za pomocą swoich głosów – populacyjny armagedon i chaos. Porządek partyjny i poprawność polityczna, wprowadzają ekosystem wyznaniowy, którego koszty moralne, pokrywane są za pomocą wiary w fetysz roli, pozycji, wynagrodzenia, statusu, sukcesu i możliwości bezpiecznego opuszczenia tonącego statku.

Oskarżenie tych ludzi, jest naszym obowiązkiem, ale dopiero po tym, jak doprowadzimy do upadku ich panów i mentorów (19), ukrywających się za pseudonimami (Rotschild, Elżbieta, Franciszek …), nazwami korporacji i urzędów (11d).

Kryzys sklepowy, spowodowany jest paniką spekulacją, która celowo ogranicza dostęp do towarów w celu wytworzenia chaosu i podniesienia cen, w wyniku czego, towar staje się pożądanym i reglamentowanym fetyszem, który już niedługo, może być dostępny do wybranych grup społecznych, jest to przestępstwo, wymierzone w całe społeczeństwo, uwikłane w ideologie kryzysu, paniki, strachu (20) i depopulacji.

Ostatnia fala

Kres dekonstrukcji społecznej nastąpi wraz z premierą infrastruktury sieci 7 generacji, która doprowadzi bierne i wyniszczone społeczeństwa do ideologii transhumanizmu i technokracji (21).

Obrona ciała i umysłu

Pytacie jak się bronić przed wpływem sieci wifi/ lte/5G … Rozwój wszelakich sieci, polega na ideologii zmniejszenia odległości między nadajnikami, co wpływa na dokładniejsze pokrycie terenu. BTS w formie micro, piko i nano odbiorników wraz z rozwojem sieci, będą dostępne wszędzie – w sklepach, domach, a nawet w naszych kieszeniach, co ma rozszerzyć działanie sieci i zmusić człowieka do falowej kąpieli uszkadzającej ludzkie ciała i umysły.

Warto spojrzeć na elity, które instalują w domach i na terenie swoich posesji zagłuszacze sygnału oraz wykorzystują technologie światłowodową.

Zwróć uwagę, że elity boją się btsów, nadników, urządzeń bezprzewodowych (1/7) oraz impulsów EMP (broń elektromagnetyczna (22)), NEMP (ang. Nuclear Electromagnetic Pulse, impuls powstający podczas wybuchu jądrowego) i LEMP (ang. Lightning Electromagnetic Pulse, impuls powstający podczas wyładowania atmosferycznego (pioruna)).

Reasumując – korzystajcie z infrastruktury światłowodowej (tv, telefon, internet) unikając jakichkolwiek urządzeń bezprzewodowych, które są zwykłą bronią, za pomocą której, można doprowadzić człowieka do choroby lub zgonu.

Wątki poboczne

Ideologia koronawirusa (1) ma mnóstwo wątków pobocznych, na które nie zwróci uwagi większość z was :

Po pierwsze – Koronawirus, jest przyczółkiem do wprowadzenia świata w schemat globalnego kryzysu, na którym zarobią najbogatsi i stracą ci którzy obecnie stanowią średnią klasę.

Po drugie – kryptowaluta ewoluowała do obrotu śmiercią, obecnie nie tylko można zarabiać na narodzinach nowych niewolników, ale także na ich śmierci. CoronaCoina, pozwala dosłownie zbijać kapitał na ludzkiej śmierci. Nowa kryptowaluta, pozwala czerpać tym większe profity, im więcej ludzi na świecie zginie z powodu epidemii koronawirusa.

Twórcy CoronaCoina ustalili liczbę tokenów na 7 604 953 650, równą podawanej powszechnie przybliżonej populacji Ziemi.

„W miarę wzrostu liczby osób zainfekowanych i martwych w związku z wirusem, liczba tokenów jest ręcznie redukowana co 48 godzin” – czytamy na stronie twórcy nowej krypto waluty.

„Tak więc na każdy potwierdzony przypadek infekcji przypada „skasowanie” jednego tokena”.

Do dziś liczba tokenów spadła już o ok. 89 253 sztuki.

Zawieszenie obrotu gotówki, ma wpłynąć na propagację pieniądza elektronicznego i krypto-walut.

Po trzecie – państwa handlowe uzyskały nowe narzędzie prawne, mogące wprowadzić stan wojenny i pacyfikować ludzi na podstawie donosu, fałszywego oskarżenia lub badania zgodnego z poprawnością polityczną, czego nikt nie jest wstanie sprawdzić i zanegować.

Ustawa zakłada, że w skrajnym przypadku, gdy stan (wymyślonej) epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

Poz. 322 – Ustwaw, z dnia 23 stycznia 2020 r . o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.

Art . 1 . W ustawie z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej Inspekeji Sanitamej ( Dz . U . z 2019 r . poz . 59 ) wprowadza się następujące zmiany 1 ): w art. 5 dotychczasowa treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2 w brzmieniu :

W przypadku konieczności podjęcia natychmiastowych działań wobec osób o których mowa w art. 22a ust.2, w sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną decyzja, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz . U . z 2019 r . poz . 1239 i 1495 oraz z 2020 . poz . 284 ), może być wydana również przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego albo państwowego granicznego inspektora sanitarnego, który zawiadamia o tym niezwłocznie właściwy organ Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.

Dalsze postępowanie w sprawie jest prowadzone przez Wojskową Inspekcje Sanitarną : Glówny Inspektor Sanitarny, może wydawać organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej :

1 ) polecenia dotyczące : a ) podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od nich informacji w tym zakresie , b ) współdziałania z innymi organami administracji publicznej,

2 ) polecenia realizacji dodatkowych zadań lub podjęcia określonych czynności, jeżeli wlaściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie jest w stanie wykonać swoich ustawowych zadań ze względu na nie adekwatność posiadanych zasobów, o czym informuje wojewodę.

Niniejszy ustawa zmienia ustawy :

– ustawą z dnia 29 listopada 2000 r, Prawo atomowe ,

– ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r, o mikro organizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,

– ustawę z dnia 6 września 2001 r, Prawo farmaceutyczne,

– ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

– ustawę z dnia 29 lipca 2005, o przeciwdziałaniu narkomanii,

– ustawę z dnia 18 pa dziemia 2006 r, o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów,

– ustawę z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

– ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

– ustawę z dnia 25 lutego 2011 r, o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,

– ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach,

– ustawę z dnia 11 września 2015 r, o zdrowiu publicznym oraz ustawę z dnia 9 października 2015 r, o produktach biobójczych

Za jednym zamachem, zmieniono treści ustaw, które do tej pory, stały na drodze globalistom i ich najemnikom. Żadne państwo, nie troszczy się o poziom jakościowy wody, pożywienia, produktów, powietrza i leków, ale tworzy tajne prawo, wpływające na deoopulacje gatunku ludzkiego.

Narusza to zasady prawa naturalnego i dąży do prawnie usankcjonowanego ludobójstwa.

Największym zagrożeniem w tym wypadku, jest ofensywne działanie rządów, farmaceutów i stojących za nim korporacji oraz tajnych bractw.

Po czwarte – każda szczepionka na koronawirusa, czyli grypę, będzie nie skuteczna, ponieważ szczepionka, musiałby uwzględnia takie czynniki jak stan zdrowia, wiek, grupę krwi (problem antygenowy (24)), ludzkie dna (jednostkowe), co dawałoby pewność braku potencjalnych uczuleń i chorób w tym wspomnianego wyżej problemu antygenowego (24). Tego typu szczepionka, jest nieosiągalna, ponieważ jej koszt, byłby nie do zaakceptowania, przez korporacje zależne od fetysza mamona, stanowiska i roli. Stąd też, każda szczepionka dostępna na rynku, jest eksperymenten medycznym, dążąca do dochodowych chorób i ludobójstwa medycznego.

Po piąte – zamach fałszywej flagi, zwany koronawirusem, został poprzedzony paranoją zderzenia ziemi z astetoidą oraz testowymi zrzutami nieuzbrojonych pocisków z dużej wysokości, co ma symbolizować zderzenie ciała niebieskiego z ziemią.

Bolidy, czyli pociski – został zrzucone nad Poznaniem, Inowrocławiem, nad Florydą, Rosją, czy Kubą … wszystkie te zdarzenia, miały miejsce w krótkich odstępach czasu i łącza się z pojawieniem się statków powietrznych, ukrywających się pod symbolami kodowymi : TR 3 – Astra oraz TR 6 – Talos, których kluczową cechą, jest system maskowania aktywnego (23).

Elity, szykują nam armagedon na pokaz, wyreżyserowany przez studia filmowe i instytuty badawcze i naukowe, zajmujące się psychologią i manipulacją dużymi grupami ludzi (26).

Co musicie wiedzieć : Polska Loża, zwana rządem, kupiła trzy Boeingi 737, służące do ewakuacji rządu i urzędników w czasie kolejnego resetu planetarnego, a my, dla dobra nas wszystkich, musimy doprowadzić do zmiany ich zamierzeń …

Związali nas walką, aby na tyłach dążyć do planu generalnego (676(2))

Pamiętajcie – głupcy niech się śmieją, ignorują i hejtują prawdę, takie patologiczne elementy, zawsze są usuwane przez wojny, wirusy, zmiany polityczne, religijne i nonsens własnego życia, którego celem jest – szerzenie złego oka.

Mamy świadomość, magię intencyjną (6) i rozum, aby na nowo wprowadzić prawo naturalne do naszego życia …

Pewni ludzie – szamani (27), testują możliwość wywołania globalnej paniki oraz kreują cyrk zarazy, aby na terenach osiedli, szkół, urzędów, szpitali … instalować nadajniki 5G i wprowadzać w trybie wyjątkowym – wygodne zmiany prawne o które nikt nie będzie miał odwagi spytać i ich zakwestionować …

Dzień magii intencyjnej (28)

Czas na dzień magii intencyjnej, przed fasadami instytucji rządowych i religijnych, aby tworzone przez nich – złe oko, przestało patrzeć i kontrolować, a skupiło się na własnych problemach, które są wynikiem niszczenia ludzkiej intencji – dążącej do powszechnej wolności i równości, która się samo-stanowi i samoogranicza swoje łaknienie.

Większość chorób, spowodowana jest odpadami chemicznymi, radioaktywnymi (30) i utylizacją ich w ludzkich ciałach, które ciągle, napromieniowywane są otaczającymi nas źródłami falowymi. Wszystko, co nas otacza nastawione jest na wyzysk człowieka przez człowieka, ponieważ fetysz, jest ważniejszy od drugiego człowieka i natury.

Krąg licencji (29), zaciska się jak stado wąży dookoła człowieka, ponieważ ręka – rękę myje i najemnicy – sędziowie, lekarze, politycy, farmaceuci … , są nietykalni i bezkarni, ponieważ człowiek w świetle praw zwierząt (5), jest zwierzęciem – avatarem (10b), który nie ma prawa skarżyć nadczłowieka, posługującego się prawem naturalnym (5), które w tym przypadku – pomija aspekt i akt – samoograniczenia.

Rozgryźliśmy ich od środka i kontrolujemy ich ruchy, aby ostrzegać społeczeństwa całego świata, przed koszmarem nadmiernego łaknienia i żerowania człowieka na człowieku oraz człowieka na naturze.

Każdy z nas w tym i Ty, jesteśmy odpowiedzialni za ten personalny (18) i otaczający nas świat, czas, abyśmy przejeli kontrole nad naszym życiem i wyzwolili się z łap bestii (31), chcącej żerować na naszym strachu, przez prawem zwierząt (5) …

Czas na atak, ripostę, odebranie własnej tożsamości i godności z rąk tyranów, stańmy obok siebie, a nie za kimś i odbierzmy prawo naturalne tym, którzy nas i owego prawa nie szanują …

Teraz – chodzi o nasze życie, robiliście szum podpuszczeni ideologią i rewolucją (37) internetu (32), podwyżek, cen, płac … ale nigdy nie chodziło o nasze życie, zdrowie i zdrowe wyżywienie.

Zróbmy hałas, wytworzony wspólny front i powołajmy do życia pierwsze wolne państwo bezhierarchiczne, oparte na płaskiej strukturze (33), prawie naturalnym, które całkowicie wyzbędzie się ideologii cywilizacyjnej, kulturowej i prawa zwierząt, którego kodeksy służą polowaniu większego na mniejszego stwora, napędzanego fetyszami, lękami i absurdami …

Zostały 4 lata, aby zatrzymać szaleństwo i wytworzyć na tyle silną fale, aby osłabić elity oraz najemników, którzy bez siły roboczej – zwanej kapitałem, odwrócą się od swoich panów …

Stańmy się ludźmi, którzy wiedzą, co ma wartość i znaczenie w naszym życiu i proszę nie mylcie tego z fetyszami (mamom, tytuł, rola …), ponieważ takie myślenie, zawsze doprowadzi nas do obecnego abstrakcyjnego i groźnego stanu rzeczy …

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/afd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh (wsparcie zakupu sprzętu komputerowego)

1. https://globalclou.wordpress.com/2020/03/03/oswiadczenie-na-temat-falszywej-ideologii-koronawirusa/

https://globalclou.wordpress.com/2020/03/05/grypa-czy-choroba-radiacyjna/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

3. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://bronpsychotroniczna.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

8. https://manipulanci.wordpress.com

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/02/szkola-dla-idiotow-czyli-jak-stworzyc-czlowiekowi-wielopokoleniowy-kierat-kontroli/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/07/bog-personalny-i-bog-zlosliwego-oka/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/06/11/list-otwarty-do-fetyszy-wladzy-tytuly-i-pozycji/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/10/fluoryzacja-kontrola-mas/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/23/kartel-czy-wspolny-front-tajnych-sluzb-urzedow-rzadow-bankow-lichwiarzy-i-sadow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/28/holokaust-i-zniszczenie-struktur-plaskich-na-przykladzie-indian-kanadyjskich/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/20/czego-boi-sie-zlodziej-zwany-panstwem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/11/terroryzm-nie-istnieje-czyli-teatr-utopi-jaskini-platonskiej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/28/strach-i-poprawnosc-polityczna/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot.com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

17. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html?

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/do-kogo-nalezysz-niewolniku/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

20. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

22. https://bronpsychotroniczna.wordpress.com/2016/10/24/bron-neuro-elektro-magnetyczna-czestotliwosci-wykorzystywane-do-manipulowania-zachowaniem-i-kontrola-umyslu/

23. https://ligaswiata.blogspot.com/2017/01/astra-tr-3b.html

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/oficjalnie-te-technologie-nie-istnieja.html

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

25. https://www.speedtest.net/ookla-5g-map

26. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/28/zgodnosc-woli-z-czynami-czyli-co-musisz-wiedziec-aby-zaczac-stosowac-magie-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

https://trueshopl.wordpress.com/2019/04/18/magia-intencyjna/

29. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/02/bron-zapoznionym-zaplonem/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/12/intryga-kryzys-oraz-upadek-i-dekonstrukcja-masonskich-social-mediow/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/29/plaska-a-hierarchiczna-struktura-bytu-na-przykladzie-dekonstrukcji-starozytnej-lechii/

https://samostanowienie.blogspot.com/2017/01/lechia-reaktywacja-zjednoczenie-ponad.html

34. https://ligaswiata.blogspot.com/2017/05/czas-ktory-nigdy-nie-istnia.html

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/17/awen-czyli-zrodlo-rozszerzenia-magi-intencyjnej/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

37. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/