Przemoc emocjonalna i psychologiczna w związku, polityce i religii, za pomocą techniki gaslightingu

Przemoc emocjonalna i psychologiczna w związku, polityce i religii, za pomocą techniki gaslightingu

Manipulacja w związku, pracy, polityce, czy religii, ma różne nie raz ukryte oblicza, szczególnie w świecie, w którym dekonstrukcja psychologiczna, prawna i siłowa, jest uważana za normalny sposób postępowania i relacji międzyludzkich …

Wyuczona relacja manipulacyjna

Codziennie, spotykam się z ludźmi, trenerami – coachami, autorytetami, mentorami … , którzy uczą naiwnych ludzi, jak mają skutecznie kłamać, oszukiwać i niszczyć innych ludzi oraz ich prywatne łady …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

Jak mówić, aby cię słuchali, jak osiągnąć sukces, jak zdobyć posłuch, jak zdobyć mężczyznę, czy kobietę … Jednym, słowem, jak kłamać i manipulować otoczeniem, aby osiągnąć kontrole nad innymi bytami, nie kontrolując jednocześnie siebie …

Samostwnowienie, przy braku samoograniczenia, jest przestępstwem, z którego przejawami ( szantaż, wymuszenie … ) spotykamy się codziennie w związku, szkole, pracy, urzędzie, czy u lekarza …

Ktoś, kto wie, że kłamie, wie także, że może być oszukiwany, co prowadzi do rzeczywistej lub urojonej paranoi, depresji lub innych chorób psychicznych … zrodzonych z nadmiernego łaknienia, egoizmu, narcyzmu i manii wielkości.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

Czymże, jeśli nie chorobą psychiczną, jest celowe lub nieodpowiedzialne działanie, nie zgodne z myślami, dążące do zakłamania intencji słów ?

Takie działanie, cechuje osoby, a właściwie zwierzęta, całkowicie nieodpowiedzialne, chore, wyrachowane, zimne, wyuczone zachowań lustrzanych, które pragną sprowadzić rozmówcę, grupę, stado … do swojego poziomu intelektualnego, co pomaga stworzyć armię wiernych fanów tezy i antytezy, danej ideologii…

( Edukacja lustrzana, przenosi z bytu na byt i z pokolenia na pokolenia – użyteczne dla elit – błędy, będące efektem siłowego i psychologicznego wychowania najemnika i niewolnika.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/ )

Drapieżnik lub najemna ofiara drapieżnika, pragnie przejąć umysł innej istoty, za pomocą wrogich intencji, produkujących złe oko i złowrogie ideologie, rewolucjonizujące ludzki umysł, za pomocą ideologii hierarchicznej, czyli władzy człowieka nad człowiekiem.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Gaslighting

Gaslighting, pochodzi od tytułu masońskiego filmu Gaslight (Bohater jest manipulantem. Aby uzyskać dostęp do fortuny żony, stosuje różne tricki oraz sztuczki, by przekonać przyjaciół o jej niestabilności psychicznej, ogranicza też ofierze kontakt z rodziną. Gasnący płomień – https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Gasnący_płomień) z 1944 roku, który dokładnie przedstawia proces zniewolenia ofiary, przez drapieżnika …

Oczywiście, dziś drapieżniki, są o wiele bardziej śmiałe w swych poczynaniach i w swych teatralnych manipulacjach, ponieważ przeszły od ideologii thrillera, do nieprzewidywalnego i niepokojącego horroru.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/26/czym-jest-horror/

Ogólnie rzecz biorąc, nazwa Gaslighting, jest alegorią, ponieważ głównym powodem zapalania gazu, jest stworzenie odpowiedniej dynamiki nacisku, w której sprawca, ma pełną kontrolę nad swoją ofiarą, otumanioną gazem kłamstw, dezinformacji i nacisków, co pozwala w łatwy i ciągły sposób, manipulować siłą emocjonalnego płomienia, zniewolonej marionetki …

Dom, szkoła, praca, relacje społeczne, szkolenia … , uczą manipulowanych ludzi, manipulować innymi, tworząc wszędzie akceptowane koło kłamstwa i terroru. Aby, ta dynamika mogła funkcjonować w społeczeństwie, należało wprowadzić modelowanie grup społecznych, za pomocą metody okna overtona, która przemyca pewien zakres nowych pomysłów, zawierających – nieakceptowane moralnie idee, które będą zaakceptowane przez opinie publiczną w niedalekiej przyszłości.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

I ta przyszłość, weszła w nasze życie z impetem, na początku lat 90-tych, za pomocą powszechnego dyskursu, akceptującego manipulacje i kłamstwa w relacjach międzyludzkich. Ten, kto kłamie, oszukuje i manipuluje, godzi się na ten typ relacji w biznesie, relacjach społecznych, czy zawodowych …

https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

Zauważ, że wszystko, co cię otacza, oparte jest na bezdyskusyjnej wierze, podziale tezy i antytezy oraz na teoriach i przypuszczeniach, którym wartość, nadają kłamstwa autorytetów, ekspertów, mentorów, doktorów farmacji, anonimowych naukowców, polityków …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/01/19/mit-wiary-naukowej-czyli-autorytrt-i-nakaz-wiary/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

Autorytet – dekonstruuje ofiarę, aby ją przekształcić, w użytecznego odbiorcę danego punktu widzenia, ponieważ jeśli istnieje dysput, do obok tezy, musi istnieć i antyteza. Otwarty koncept, według ideologi okna overtona, pozwala budować społeczną iluzje świadomości, opartą na urealnieniu, nieistniejącej ideologii, z której może się utrzymać kasta władzy i kasta najemna, kontrolująca brak wiedzy niewolników, czyli ludzkiego kapitału.

Przypatrz się dobrze, ci sami ludzie (trzecia siła) stworzyli kapitalizm i komunizm, demokracje i socjalizm, liberalizm i religie, wojnę i pokój, biedę i bogactwo … Nazwy – nazwani, ale zawsze ktoś, żyje na koszt – kogoś innego, a słowa, nie są zgodne z myślami, działaniami i opisami tych słów, pomimo to, człowiek wierzy w ideologie kłamstwa, poczucia winy, hierarchii, czy fetyszy tworzących tytuły, pieniądze …

W tych ideologiach, nie ważne jest znaczenie słów, ważna są slogany oraz metody kontroli, oparte na fetyszach i emocjach, które nakłaniają ludzi do wyścigu szczurów, z którego korzystają najsilniejsze zwierzęta – najemnicy i szamańskie elity …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

Trzy etapy przekształcenia gazu – kłamstwa w ogień szaleństwa

Pierwszy etap, zależy jest od wykrowania wysokiego stopnia zaufania, co do uczciwości partnera, szefa, polityka, księdza, czy mistrza … Sprawca, przekonuje ofiarę, co do nieskazitelnych intencji swoich działań, a ofiara ulega pokusie polegania na oprawcy, który dzięki pomysłowej autopromocji i wrogiej propagandzie, zdobywa zaufanie ofiary.

Gdy predator już zadomowi swoją ideologie w głowie ofiary (grupy, narodu …), zacznie subtelnie podważać realność i stabilność jej otoczenia, tworząc sytuacje i środowisko, w których ofiara, zacznie wątpić we własny osąd, co do rzeczywistości. Ostatecznie, ofiara będzie całkowicie polegać na sprawcy, co łagodzi jej niepewność i przywraca poczucie rzeczywistości, choć tak naprawdę rzeczywistość tożsamości, rozpływa się w grotesce utopii.

Drugi etap, to etap obrony. Jest to proces, w którym sprawca izoluje ofiarę nie tylko z własnego poczucia tożsamości, ale także z walidacji swoich rówieśników, czy swojej rodziny … Ofiara, ma poczucie, że jest dyskredytowana, ośmieszana, dziwaczna, a jej opinie i działania, są bezwartościowe.

W kręgach politycznych, byliby nazywani teoretykami spisku, dysydentami, czy apologetami terroru. W konsekwencji, ofiara wycofuje się ze społeczeństwa i przestaje się wypowiadać z obawy przed ośmieszeniem, osądzeniem lub karą. Oczywiście polityka, to tylko przykład, można tu wstawić dowolny zawód, etap nauki, czy dowolną formę działań, wymykających się poprawności politycznej.

Etap ten, można również porównać do syndromu sztokholmskiego, w którym zakładnik lub jeniec, jest ograniczany przez psychologiczne gry umysłowe, do infantylnej zależności od swojego porywacza.

Narcystyczne nadużycie wiąże ofiarę z agresorem poprzez traumę. Syndrom sztokholmski łączy ofiarę z agresorem poprzez regresję do stanu infantylnego, w którym napastnik / agresor staje się „rodzicem”, który uratuje dziecko – ofiarę, przed rychłym unicestwieniem. Obie metody wykorzystują mechanizmy przetrwania ofiary, która pozwala napastnikowi ( … rządowi, tyranowi …) uzyskać i utrzymać kontrolę.

Ostatnim etapem, jest depresja. Życie pod rządami narcystycznego tyrana, doprowadza ofiarę do stanu skrajnego zamieszania i upadku. Bezsens życia, łagodzony jest nałogami, popędami oraz fetyszami i nierealnymi nadziejami.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

Ofiara, pozbawiana jest z biegiem czasu – godności i samodzielności, po prostu egzystuje, wegetuje lub walczy o przetrwanie w rodzinie, pracy, czy państwie … Zauważ, że wybrani ludzie, grupy … , istnieją w próżni informacyjnej, która wypełniona jest tylko tym, co sprawca uważa za poprawne politycznie, odpowiednie lub istotne.

Może to ostatecznie wywołać objawy PTSD – Traumy [Post Traumatic Stress Disorder]. Retrospekcje, ciągłe obawy, nadmierna czujność, paraliż umysłu, wściekłość, a nawet przemoc towarzyszy rodzinom, grupom i całym narodom.

(Zauważ, że obecnie narody, są uzależnione od pomocy socjalnej, a co się stanie, jeśli oprawca odbierze nieporadnym ludziom ten fetysz ? Z drugiej strony, co się stanie z bezproduktywnymi el-itami i najemnikami, jeśli odbierzemy im ideologie władzy i żerowania na ludziach ? )

W tym momencie, proces jest zakończony, a ofiara, grupa, naród został zredukowana do chętnego wspólnika w tworzeniu bardzo zniekształconej rzeczywistości, zwanej jaskinią platońską.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Gaslighting, upodobały sobie szczególnie osoby o narcystycznych osobowościach, maniaków, socjopatów i kłamców. To zjawisko dotyczy zarówno relacji politycznych, społecznych, zawodowych, jak i partnerskich. El-ity dobierają najemników w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać ich niestabilność emocjonalną, nadpobudliwość, psychiczny upadek, skłaniający bestie do coraz większego łaknienia i żerowania zwierzęcia na człowieku.

Agresja emocjonalna, łączona jest z ideologią użytecznych – wyrzutów sumienia, tak chętnie wykorzystywanych w religii i polityce.

Ta technika manipulacji sprawia, że ofiara traci pewność co do własnej oceny rzeczywistości, poczucie własnej wartości, zaczyna nawet wątpić w swoje zdrowie psychiczne. Manipulant skłania ofiarę do zwątpienia we własne uczucia, myśli i zdrowie psychiczne.

( Stosujesz naturalne leki, jesteś chory psychiczne i umrzesz … Nie tolerujesz demoralizacji, jesteś niepoprawny politycznie i możemy cię aresztować … Nie respektujesz władzy człowieka nad człowiekiem, jesteś terrorystom, zagrażającym cywilizacji i demokracji … Nie uczysz się, skończysz na bezrobociu, a rodzice będą mieć nieprzyjemności … Każdy z was, spotkał się z takimi groźbami, strachami … )

Zauważ też, że trenerami, mistrzami … kreujacymi różne techniki manipulacyjne, są również psychopaci, ponieważ pragną w swój świat wdrożyć jak najwięcej najemników – idoli, gromadzących dookoła siebie ogromne stada niewolników. Przykład ? Osoba Aleistera Crowleya, przyciągała wielu niestabilnych emocjonalnie – uczniów, którzy demoralizowali i demoralizują masy społeczne, po dziś dzień … Mentalny uczniem bestii, był na ten przykład – David Bowie …

https://soundofthenwo.wordpress.com/2016/09/11/david-bowie-duchowy-uczen-aleistera-crowleya/

W jakim celu i po co stosuje się gaslighting?

Ludzie stosują manipulację w różnych, różnorakich celach. Robią to dla korzyści materialnych – dla fetyszy, ale również dla satysfakcji z posiadania kontroli nad drugą osobą, grupą, partią, czy narodem.

Czasem stosuje się tą technikę tylko po to, by odwrócić uwagę od własnych przewinień. Przykładem może być posądzony o zdradę partnerka, która zaczyna oskarżać swego męża o urojenia i szaleństwo, aby odwrócić uwagę od własnych przewinień.

Jakie sposoby stosują drapieżniki ?

Drapieżniki zaprzeczają, temu co mówimy. Mogą twierdzić, że coś nie miało miejsca, lub w prost przeciwnie, że coś miało miejsce (Chrzest Polski) … kwestionując nasze przekonania i poglądy ( o istnieniu Lechii na ten przykład). Przekonują nas o własnej racji, oskarżają nas o pomyłkę lub kłamstwo. Są przy tym tak konsekwentni i sprytni, a my społeczeństwo, zaczynamy im wierzyć. Wmawiają nam, co czujemy albo podważają nasze uczucia. Manipulator stara się nas przekonać, że to, co czujemy jest śmieszne, przesadzone i nie na miejscu. Często przedstawia nam własne interpretacje na temat tego, co dzieje się w naszym wnętrzu, oceniając naszą postawę za pomocą teorii (na przykład lekarz).

Twierdzi na ten przykład, że jesteśmy “przewrażliwieni” i “szaleni”. Trafiają w czułe punkty. Manipulatorzy łatwo wyczuwają słabości drugiej osoby. Chętnie wykorzystują tę wiedzę. Podkreślają nasze wady, wytykają je pod przykrywką żartu, ukrywają się za fetyszami i autorytetami.

Prowokują nas na ten i na tysiące innych sposobów, a jeśli ulegniemy i na ten przykład zezłościmy się, nazywają nas niezrównoważonymi. Izolują nas od rodziny i przyjaciół ( migracje, emigracje na ten przykład ). Łatwiej jest wykorzystać człowieka, który ma ograniczony kontakt z bliskimi. Manipulator ma wtedy większy wpływ na tą osobę, a ona nie czuje wsparcia ze strony innych. Ludzie, którzy stosują gaslighting próbują skłócić swoją ofiarę z innymi.

Często w tym celu posługują się kłamstwami i podają nieprawdziwe informacje na temat innych ludzi.

Co mówią manipulatorzy?

Ludzie stosujący gaslighting często wymawiają zdania, takie jak: o co ci chodzi, coś sobie wymyśliłeś/aś, przecież tak nie było, wymyśliłeś/aś sobie, przesadzasz, masz urojenia, to szalone, jesteś przewrażliwiony/a, przecież my chcieliśmy tak, a oni to …

Co musisz zrobić, jeśli jesteś ofiarą?

W pierwszej kolejności powinno się porozmawiać z osobą, stosująca przemoc emocjonalną i uświadomić jej, że posługuje się takim schematem zachowania. Jeśli będzie otwarta na twoje uwagi i zmiany, są szanse na odbudowanie relacji. Jeśli natomiast manipulator nadal zachowuje się w sposób specyficzny dla gaslightingu i zezwierzęcenia, należy trzymać się jak najdalej od takich ludzi.

Dlatego proponuje wam punktować polityków, urzędników, lekarzy, naukowców, księży i innych najemników … oraz odsunąć wariatów od fetyszu władzy dla ich i naszego dobra, ponieważ każda forma manipulacji oparta na chorobach psychicznych, ma za zadanie niszczyć życie innych bytów i żerować na inny istotach …

Osoba chora psychicznie, nie potrafi się samoograniczać, ponieważ zwierze łaknie wszystkiego, co nie jest, jeszcze jego własnością, dlatego istnieje ludzki kapitał, fetysz tytułu, mamona, roli … państwa handlowe, spekulacja dobrami naturalnymi i trudem ludzkiego działania.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://zrzutka.pl/94z6z8

https://trueshopl.wordpress.com

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://pomagam.pl/wpz