Brat Kaczyński i upadająca Loża Konstytucji

Brat Kaczyński i upadająca Loża Konstytucji

Każda marionetka posiada mentora, kreatora i animatora … 

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

Każdy system hierarchiczny, musi ewoluować w swej chorobliwej, psychodelicznej utopi, stopniowo przechodząc od systemu żerowania na nieświadomym obywatelu, do systemu całkowitej kontroli, nad stopniowo przebudzającym się społeczeństwem, które zostanie reedukowane, przez prawo zwierząt, zagrożenie, strach i wojnę, uprzątającą, każdy zagrażający systemowi element … 

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

O ile system konstytucyjny, jest sprytnym symbolem monopolizacji i prywatyzacji podstawowych praw człowieka, to kolejne elementy, są już tylko kreacją kontroli w oparciu o nieprzejednaną równość, wolność i braterstwo wyższych – najemnych kast społecznych …

https://obserwatorprawdy.wordpress.com/2018/10/14/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

Dlaczego polska została wybrana do wstępnej transformacji systemowej ?

Ponieważ konstytucje, są żartem, mającym uspokoić naiwnych członków społeczeństwa, którzy wyobrażają sobie iluzje wolności i równości, nie chcąc widzieć zasiek, łańcuchów, krat i murów – ustroju, państwa, prawa oraz wyższości człowieka nad człowiekiem, a raczej zwierzęcia nad zwierzęciem …  

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

Animator ideologiczny Kaczyńskiego (B’n’B) 

Owym animatorem działań „brata” Kaczyńskiego, jest znany niemiecki mason, socjolog, prawnik, szaman – Max Weber, który ładuje do głów swoich marionetek, następujące brednie, zwane treściami intelektualnymi :

„ Polityk, nie może kierować się moralnością, ale odpowiedzialnością, i przewidywać konsekwencje swoich decyzji … „ 

Max Weber, członek bractwa B’n’B, Thule i Vrill, wytworzył takie dzieła nienawiści i podziału, jak : Polityka jako zawód i powołanie, czy Etyka protestancka a duch kapitalizmu, co jasno wskazuje, na tworzenie ideologii podziału, za pomocą łączenia wymyślonej tezy z antytezą, aby wytworzyć w głowach czytelników, jasno obraną drogę wewnętrznego i zewnetrznego podziału, tworzącego nienawiść do danej strony frontu walki ideologicznej … 

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

Karl Emil Maximilian „Max” Weber (ur. 21 kwietnia 1864, zm. 14 czerwca 1920), to także utopijny ekonomista, którego idee miały ogromny wpływ na teorię socjologiczną i badania społeczne. Wraz z Émilem Durkheimem i Karolem Marksem jest uznawany za ojca socjologii. Brat masona i socjologa Alfreda Webera, mąż socjolożki Marianne Weber.

Kolejną ideologią tworząca manię Webera, jest eugenika tworząca metodologiczny antypozytywizm dążący do konstruowania typów idealnych.

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/eugenika-w-izraelu.html

https://swiatowaliga.wordpress.com/2015/03/16/przerazajace-amerykanskie-korzenie-nazistowskiej-eugeniki/

Typy idealne dla ustroju, tworzy się za pomocą edukacji lustrzanej, przenoszącej z pokolenia na pokolenie, idealne dopasowanie do danego zjawiska społecznego i ustrojowego, jest to metoda hodowlana, zastosowana do tworzenia niskich klas społecznych …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

Weber w swoich badaniach nad ewolucją społeczeństw starał się zdiagnozować procesy, które doprowadziły do powstania kapitalizmu i społeczeństw nowoczesnych. Wskazywał na zasadniczą rolę racjonalizacji, sekularyzacji i „nieudanego odczarowania nietykalnego świata hierarchii”.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

( Kaczyński, jako użyteczna marionetka, przymusza swoich partyjnych wyznawców do czytania ideologicznych bredni, zabarwiających dusze wyznawców, na kolor danej ideologii, tworzącej reguły poprawności politycznej …)

Nowoczesna religia ekonomiczna 

Weber połączył socjologie gospodarczą i socjologię religii, co przedstawił w wspomniane wyżej pracy Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Weber wskazywał w niej na ścisły związek rozwoju kapitalizmu z wartościami protestanckimi.

Praca ta, powstała na zlecenie stowarzyszenia – Okrągłego Stołu i stowarzyszenia Purytańskiego.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/17/miedzynarodowa-loza-okraglego-stolu-stowarzyszenie-pielgrzymow-oraz-klub-1001/

W wykładzie Polityka jako zawód i powołanie, Weber określił państwo jako organizację roszczącą sobie „prawo monopolu na wywieranie prawomocnej przemocy fizycznej”. 

Weber dokonał także wpływowej klasyfikacji panowania politycznego, na panowanie tradycyjne, legalne i charyzmatyczne. Wskazywał, że wraz z rozwojem biurokracji nowoczesne państwo coraz bardziej opiera się na racjonalnej, legalistycznej władzy.

Od 1893 do 1899 Weber należał do Związku Wszechniemieckiego, organizacji, która prowadziła kampanię przeciwko napływowi migracji polskich robotników. Weber popierał politykę germanizacji Polaków. W pracy Der Nationalstaat und die Volkswirtschaftspolitik (1895) wprost krytykował imigrację Polaków.

W 1896 roku, Max Weber został profesorem ekonomii na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu, gdzie zgromadził wokół siebie tak zwane koło Webera nazywane Szkołą Frankfurdzką, do której należała jego żona Marianna, Georg Jellinek, Ernst Troeltsch, Werner Sombart, Marc Bloch, Robert Michels i György Lukács.

https://manipulanci.wordpress.com/2017/02/02/szkola-frankfurcka-przeksztalcenie-ameryki-za-pomoca-teorii-krytycznej/

Od Hitlera do Kaczyńskiego 

Weber był członkiem niemieckiej delegacji pokojowej w Paryżu i doradcą poufnego komitetu do sprawy reformy konstytucyjnej, która opracowała projekt Konstytucji weimarskiej. 

Wzorując się na modelu amerykańskim, Weber popierał silną, pochodzącą z wyboru, władzę prezydencką, która równoważyłaby władzę administracji. 

Popierał również kontrowersyjny art. 48 konstytucji weimarskiej, przyznający prezydentowi specjalne kompetencje w stanach nadzwyczajnych. Zostały one później użyte przez Adolfa Hitlera do zawieszenia Konstytucji, tłumienia opozycji, ustanowienia władzy opartej na dekretach i umocnienia dyktatury.

Teraz wiecie czym posługuje się marionetka ? Marionetka, została zaprogramowana do powtórki z historii … 

Kaczyński, tak jak Weber, pozostają pod wpływem mistrzów masońskich, takich jak : Kant, Kalwin, Marks i filozof i szaman Friedrich Nietzsche. 

Protokoły Mędrców Syjonu a konstytucja 

Ojciec Webera – Max Weber Senior, był syjonistą i jednym z cichych twórców – Protokołów Mędrców Syjonu (Pierwotne pięć artykułów).

Zanim dojdzie do budowy rozbieranego w trakcie budowy mostu, pomiędzy konstytucją a tyranią … dojdzie do kreacji Webera, zawartej w trójelementowej koncepcji stratyfikacji społecznej, najpełniej wyrażonej w eseju „Podział władzy we wspólnocie: klasy, stany, partie”. 

( kolejny masoński tryptyk : https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/ )

Odróżnił od siebie klasy społeczne, stany oraz partie. Koncepcja ta powstała w opozycji (jaki rezerwa) do prostszej koncepcji Karola Marksa, dla którego podstawowym czynnikiem rozwarstwienia społecznego było własność środków produkcji. Weber, poza kryterium własnościowym, uwzględnił również czynniki nieekonomiczne oraz podziały polityczne.

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/01/technokracja-czyli-masonska-utopia.html

Klasy społeczne – podział na nie opiera się na pozycji jednostek na rynku. Wiążą się z interesami ekonomicznymi i nie mają charakteru wspólnotowego.

Stany – podział opiera się na czynnikach pozaekonomicznych, takich jak honor, prestiż, styl życia. Stany mają charakter wspólnotowy

Partie polityczne (w ujęciu Webera) – podział opiera się na miejscu jednostki na scenie politycznej i w dostępie do władzy.

Te trzy elementy określają sytuację społeczną jednostek i determinują jej „szanse życiowe” (możliwości poprawienia swojej pozycji społecznej). 

Przed wejściem w życie tyrani, nastąpi zjednoczenie : najemnych klas społecznych oraz stanów tworzących wspólnotę opartą na partiach politycznych, w krąg których – wejdzie również religia – co udowadnia nam mason o nazwisku Rydzyk … 

https://swiatowaliga.blogspot.com/2017/08/syjonisci-dworscy-i-wyprzedaz-lechii.html

 

LIGA KONSTYTUCJA I KACZYNSKI

 

Weber zaczął się koncentrować na jednej charakterystycznej stronie kultury Zachodu: zanikaniu wiary w magię, czyli „odczarowaniu świata”.

Weber zaproponował również społeczno-ewolucyjny model zmian religijnych, pokazując, że na ogół społeczeństwa przechodzą od magii, przez politeizm, panteizm, aż do etycznego monoteizmu. Według Webera, ta ewolucja nastąpiła w wyniku rosnącej stabilności gospodarczej, która pozwoliła na profesjonalizację kapłaństwa.

Pod wpływem Webera pozostali jego uczniowie i wyznawcy – żywe marionetki, takie jak członkowie szkoły Frankfurckiej : Theodor Adorno, Max Horkheimer, György Lukács i Jürgen Habermas, Carl Schmitt, Joseph Schumpeter, Ludwig Lachmann, Leo Strauss, Hans Morgenthau, Raymond Aron, czy bracia Kaczyńscy …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/17/magia-apotropeiczna-czas-miedzy-nami-i-czerwona-nitka-bez-dekonstrukcji-czyli/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/05/magia-psychologiczna-i-edukacja-lustrzana/

Racjonalizacja

Weber, opisał proces stopniowej racjonalizacji społeczeństwa. Racjonalizacja jest też zauważalna w gospodarce, w postaci rozwoju kalkulacji kapitalistycznej. Zjawisko to było oparte na dekonstrukcji etyki, religii, psychologii i kultury.

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

Racjonalizacja cechuje się wzrostem wiedzy, narastającą bezosobowością oraz zwiększoną kontrolą życia społecznego i materialnego. 

Dekonstrukcja prawa naturalnego przez konstytucję i upadek praw społecznych … 

W Protokołach Mędrców Syjonu czytamy :

Chwiejność wagi konstytucyjnej (Wszystkie konstytucje – dziełem Masonerii)

Współczesna waga konstytucyjna wkrótce runie, bowiem ustawiliśmy ją dokładnie, by nie przestała chwiać się dopóki, nie przetrze się jej podstawa. 

Niewtajemniczeni myśleli ,że wykują ją dość mocno i oczekiwali wciąż, że waga odzyskała równowagę. Lecz podstawa a mianowicie – królujący, zasłonięci są przez swoich przedstawicieli, którzy szaleją, porwani urokiem władzy niekontrolowanej i nieodpowiedzialnej.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/22/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

Władze te zawdzięczają terrorowi, którego widmo krąży po pałacach. Nie mając dostępu do narodu własnego, królujący nie mogą już porozumieć się z nimi i swoje siły wzmóc przeciwko żadnym władzy. 

Rozdzielone przez nas : siła władców posiadających zdolność widzenia (samostanowienie), od ślepej siły narodu (utopia) – utraciły wszelkie znaczenie, bowiem każda poszczególnie, jak ślepiec pozbawiony jest kija, jest niedołężna.

Władza i ambicja 

Aby pobudzić żądnych władzy do nadużywania jej przeciwstawiliśmy wzajemnie sobie wszystkie siły, rozwijając ich tendencje liberalne do niepodległości.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/11/11/niepodleglosc-czym-jest-niepodleglosc/

W kierunku tym powołaliśmy do życia wszelka przedsiębiorczość, uzbroiliśmy wszystkie partie, umieściliśmy władzę jako cel dla wszystkich ambicji.

Z państw, uczyniliśmy władzę jako cel dla wszystkich ambicji. Z państw uczyniliśmy areny, na których rozgrywają się zamieszki. Niezadługo zamieszki i bankructwa rozpoczną się wszędzie.

Dwuznaczne korzystanie z kodeksu praw

Musimy zapewnić sobie wszelkie środki, których przeciwnicy mogliby użyć przeciwko nam. Będziemy musieli w subtelnościach i kruczkach słownika prawnego, wyszukać usprawiedliwienia w tych wypadkach, kiedy będziemy uważali za odpowiednie, powziąć decyzje, mogące wydać się zbyt śmiałymi lub niesprawiedliwymi, bowiem jest rzeczą ważną, ujecie decyzji tych w takie wyrażenia, które by miały pozór wyższych przepisów moralnych.

Głosowanie powszechne

Toteż musimy dopuścić do głosowania wszystkich, bez różnic klas i cenzusu, aby wprowadzić absolutyzm większości, czego nie można wymusić na klasach inteligentnych posiadający cenzus.

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html

Konstytucja, jako szkoła waśni partyjnych 

Z liberalizmu zrodziły się państwa konstytucyjne, które zastąpiły zbawcze dla niewtajemniczonych samowładztwo.

Konstytucja zaś, jak to dobrze wiecie nie jest niczym innym, jak tylko szkoła waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej – słowem, są to szkoły wszystkiego, co pozbawia indywidualności działalność państwową. 

Trybuna parlamentarna, nie mniej niż prasa skazała panujących na bezczynność i bezsilność. 

Wskutek tego, uczyniła ich niepotrzebnymi, zbytecznymi, co było powodem obalenia tronów w wielu państwach. 

Wówczas stało się możliwe powstanie ery republikańskiej i wówczas to właśnie, zastąpiliśmy władcę, przez karykaturę urzędu – prezydenta, wziętego z tłumu, że środowiska naszych kreatur i niewolników. 

To było podstawa miny, umieszczonej przez nas pod narodem niewtajemniczonych, a właściwie pod narodami niewtajemniczonych.

Nowa Konstytucja

Poza tym z chwilą wprowadzenia nowej konstytucji, odbierzemy Izbie prawo interpelacji, co do zarządzeń rządowych, pod pretekstem zachowania tajemnicy państwowej. 

Prócz tego, sprowadzimy do minimum liczbę przedstawicieli, a tym samym ograniczymy namiętności polityczne. Jeżeli zaś one wbrew oczekiwaniom wybuchną także i w owym minimum, to zanulujemy je przez odwołanie się do większości całego narodu. 

Mianowanie Prezydentów i Vice Prezydentów Izby i Senatu będzie zależeć od Prezydenta. Nieustające sesje parlamentów zredukujemy do paru miesięcy. 

Poza tym Prezydent, jako naczelnik władzy wykonawczej będzie miał prawo zwoływania parlamentu lub zarządzania w sesjach przerw, które mogą trwać, aż do naznaczenia terminu nowej sesji.

Aby skutki tych działań bezprawnych w swej istocie, nie wypadły przedwcześnie dla naszych planów na wprowadzoną przez nas odpowiedzialność Prezydenta, podsuniemy ministrom oraz ich przedstawicielom wyższej administracji otaczającym Prezydenta, myśl obchodzenia jego zarządzeń własnymi środkami, za co oni, a nie Prezydent, będą ponosili odpowiedzialność. 

Szczególnie zalecamy powierzanie wykonywania tej roli Senatowi, Radzie Państwa lub Radzie Ministrów, nie zaś poszczególnym osobom.

Prezydent, będzie według naszego uznania komentował treści tych spośród istniejących praw, które dadzą się tłumaczyć w sposób różnoraki. Będzie on również kasował je, jeżeli wskażemy mu, że zachodzi tego potrzeba. Prócz tego, Prezydentowi będzie przysługiwał przywilej wnoszenia praw tymczasowych, a nawet wprowadzenia nowych zmian do pracy konstytucyjno-państwowej. Jako motyw w obydwu przypadkach będą podawane wyższe wymagania dobra państwowego.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/05/24/nowa-konstytucja-czyli-masonski-projekt-zniszczenia-polski-przez-pis-np-po-i-kod/

I tutaj, rodzi się terror samowładztwa …

Przejście do samowładztwa

Stosowanie tych środków, da nam możność stopniowego zniszczenia krok za krokiem, wszystkiego, co początkowo przy przejęciu przez nas naszych praw musieliśmy wprowadzić do konstytucji państwowych, jako środki przejściowe do nie spostrzeżonego zniesienia wszystkich konstytucji, kiedy nastanie czas, zniesienia rządu, przez nasze samowładztwo.

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/protokoy-medrcow-syjonu-1896-r-zobacz.html

https://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com/2016/02/27/mowa-nienawisci-nie-istnieje/

https://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com/2016/03/01/antysemityzm-nie-istnieje/

Jedynym przyjacielem człowieka, jest jego samoświadomość, rodząca z wolna rdzenną, niezbarwioną na liczne kolory ideologii, wolna i równa innym tożsamość … poszukująca w swoim wnętrzu, jedynej prawdy – prawdy drogi – świadomego snu, myśli i działania tworzącego dobro-byt … własnego koła. 

Masoneria tworzy i burzy, zmieniając tylko nazwy hierarchicznych ideologii. Jedyną różnicą ustrojów politycznych i religijnych, są zmienne formy kontroli i represji władzy, nad ciągle reformowanym i obrabianym głazem plebsu … 

Protokoły Mędrców Syjonu, należało ośmieszyć za pomocą ukierunkowania ludzkiego myślenie, pod kątem przekształcenia niewygodnej prawdy w wygodne teorie spiskowe … 

Jednakże, każdy spostrzegawczy i logiczny umysł, dostrzeże realizm wykonywanych przez władze działań, dążących do zwiększenia kontroli społecznej, mającej na celu, coraz większy wyzysk społeczny …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa 

https://pomagam.pl/dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie 

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8