Scena kar i nagród, czyli hodowla człowieka w warunkach iluzji teatralnej

Scena kar i nagród, czyli hodowla człowieka w warunkach iluzji teatralnej

W życiu każdego wolnego człowieka przychodzi taki szczególny moment, kiedy zaczyna rozumieć, iż rozmowa z drugim człowiekiem zamkniętym w idei lustra i cienia, jest powtarzaniem tej samej drogi prowadzącej donikąd, dlatego wolni ludzie zaczynają rozumieć pewne wartości odmienne od stereotypów bytowania w stadzie cieni :

– milczenie i samotność, jest podstawą tworzenia i bytu indywidualnego

– obiecadło i symbole, są językiem uniwersalnym świata prawdy

– podstawą wiedzy i mądrości, jest wiara w tożsamość wyłaniającą się z zasad logiki

– człowiek, jako zdekonstruowana rasa musi umrzeć poprzez nieświadome dążenie do ewolucji technokratycznej

– nauka nie jest podstawą wiedzy i mądrości ale strukturą kontroli polegającej na przyswojeniu zasad porządku, tworzącego sztuczny ład w naturalnym chaosie

– stado jest wykorzystywane w formie siły roboczej i siły niemego nakazu, który wywiera nacisk na zbuntowane jednostki muszące podporządkować się ideologii stada, kultury i cywilizacji hierarchicznej.

World Order

Zastanawiacie się, czym jest world order ? Światowy ład, to nic innego niż zwykła kontrola z użyciem technik manipulacyjnych, psychologicznych i siłowych osadzonych na religij i ustroju kultury cywilizacyjnej.

A więc, aby wygrać z systemem, musicie odrzucić wszystkie wymienione w wstępie elementy cywilizacji tajnych bractw i rozpocząć bolesny odwrót od tradycji na rzecz odgrzebywanej drogi tożsamości …

Studium nad dobrem i złem, czyli kreacja egocentryzmu jednostki

Egocentryzm, tworzony jest w tesserakcie luster i cieni, ponieważ strach przechodzi przez pryzmat indywidualizmu, dążąc do egocentrycznego odwzorowania autorytetu.

Szaleństwo lustrzanych odbić prowadzi do koordynowanego przez system amoku powtarzalności zachowań, myśli, działań i słów …

W skład pojęcia tezy i antytezy wchodzi także pojęcie kary i nagrody.

System nagród i kar, przeszedł bezpośrednio z relacji (silniejszy) człowiek – (słabsze) zwierze i jest sposobem tresury hodowlanej rasy ludzkiej, ukrytej za modelami interakcji edukacyjnej, pozbawiającej ludzi tożsamości, równowagi i równości, a tym samym i wolności duchowej, intelektualnej, społecznej i fizycznej.

” Zniewolone człowieczeństwo, jest sztuką imitacji, czyli sztuką tworzenia z istoty ludzkiej lustra, cienia przenoszącego lęki reszty śmiertelnie wystraszonego społeczeństwa, na jednostkę i jej potomstwo. ”

Dydymus

Nagroda, tak jak i kara, jest elementem manipulacji psychologicznej, bowiem uczy konkretnych zachowań i schematów życia społecznego, oderwanego od tożsamości bytowania jednostki na łonie natury.

Dziś wytresowane stada niewolników i najemników, boją się własnej tożsamości, naturalnego środowiska bytowego, prawdy i ludzkich cech pierwotnych.

Fetysz, jest karą lub nagrodą, jest sposobem krzywdzenia lub nagradzania za czyny, które nastąpiły w przeszłości, teraźniejszości lub nastąpią w przyszłości.

Inteligencja w tego typu praktykach odgrywa marginesową role, ponieważ mózg człowieka został przestawiony z trybu : myśle więc jestem, do trybu : cwaniakuje i mam oraz wykorzystuje i korzystam, a jeśli dostaje, to biorę, choć i tak będę grymasił, bowiem wybór rzeczy o zdawkowej wartości i trwałości przytłacza ograniczone możliwości spostrzegania w zakresie wyboru logicznego.

( Co to oznacza ? Oznacza to bierną zgodę, która tworzona jest za pomocą lustrzanego odbicia poglądów osób trzecich.

Wybór następuje nie poprzez tryb osobistego odczucia, lecz poprzez powtarzanie błędów ludzi, których znamy, którym ufamy, za pomocą opinii autorytetów i profesjonalistów, którzy za pomocą kłamstw, odgrywają swe role społeczne, niezgodne z zasadami bytowania świadomych jednostek … )

Człowiek stał się ofiarą własnego cwaniactwa i strachu, bowiem wiara narzuca niebezpieczny pogląd, mówiący, że ktoś kto dostał władze da nam coś wartościowego za darmo (iluzje bezpieczeństwa i ładu), bowiem iluzja etyki i prawa, zabrania krzywdzić kogoś teoretycznie słabszego i naiwnego.

Tak, tak ze strachu wszyscy w to wierzą, modląc się o to, aby na nas nie spadł gniew władzy, pragnącej mieć wszystko pod kontrola.

Ale … aby władza miała wszystko pod kontrolą musi w głównej mierze kontrolować obywatela – człowieka, jego myśli i wybór kreowany za pomocą sondaży i opinii potocznych – lustrzanych …

Zasada jest prosta, raz oddana władza, nigdy do nas nie wraca. Struktura władzy religijnej i politycznej, nie ma znaczenia, ponieważ zawsze znajduje się ona w rękach elit.

Wniosek : przedefiniowane i zdekonstruowane słowo, jest samokreującym się bogiem, ponieważ myśl i działanie, nie są z nim spójne … magia władzy, polega na takim doborze słów, aby te utrzymywały w społeczeństwie bezmyślną wiarę, tworzoną przez strach.

Strach, nigdy nie przerodzi się w bunt logicznie myślących jednostek, ponieważ stadem rządzi emocja i impuls, kreowany przez prowokatorów, wytwarzających podział oraz bunt, skierowany wobec antytezy własnego jestestwa.

Kara i nagroda

Stosowanie tych dwóch stworzonych na potrzeby tresury słów, jest w takiej samej mierze cenione jak i krytykowane przez podzielone społeczeństwo, prowadzące jałowe dialogi, na temat rzeczy nieistniejących, magicznych i fantastycznych.

Iluzoryczne armie rodziców i pedagogów, utożsamiają się z teatralnymi rolami społecznymi, za którymi ukrywają się nazwy i opisy ich funkcji, które są lustrzanymi odbiciami zachowań i działań przodków współczesnych awatarów.

Awataryzm ról społecznych, tytularnych … , tworzy iluzje konkretnych celów życiowych, do których zmierza każda zaprogramowana jednostka i marionetka.

Tytuły i nazwy … przyjmuje każdy bezmyślny awatar wchodzący na scenę życia podobnych do niego żywych luster i cieni kopiujących i imitujących zachowania swoich poprzedników.

I wy naprawdę myślicie, że to małpy papugują od człowieka … ?!

Czyli, podświadomie każdy z was orientuje się co do kłamstwa rzeczywistości, ale poprawność polityczna zwana strachem przed karą, karze wam „trzymać mordę”, dla własnego dobra, dobra rodziny, społeczeństwa i państwa …

Represja

Długotrwałe działania represyjne mijają się z celem, dlatego wytworzono antytezę działań represyjnych, które zmniejszają terror i zamieniają go w autonomiczny proces wyniszczenia ciała i umysłu obywatela, przez nałogi, popędy, depresje, urazy psychiczne itp … zabawy …

Pozorne zmiany religijne i ustrojowe stanowiące wiekuiste koło władzy i fortuny, przyjmują obraz wyborów, które są przejawem iluzji wolności, w której niewolnik wybiera sobie pana, którego zadaniem jest wykonywanie poleceń własnego guru…

Wszystkie działania oparte na idei kary i nagrody, obwarowane są fetyszami i symbolami, które zamieniają dusze w szereg ustalonych emocji, pozbawionych zasad moralnych.

Zachowanie ludzi nie zmieniania się pod wpływem zrozumienia zasad karania, nie wpływa na człowieka także słuszność racji wypływającej z danego przesłania, człowiek po prostu chce uniknąć jakiejkolwiek kary.

Zestawienie kary i tabu (fetyszu), zawsze prowadzi do wytworzenia zaplanowanych zachowań patologicznych.

Celowo wprowadzane zachowania patologiczne wytwarzają potrzebę istnienia władzy i jej najemników, którzy zamiast chronić obywatela, napędzają poprzez prawo, spirale prawnego bękotu i chaos dążący do strachu.

Wszystkie mechanizmy stosowania kar i nagród, biorą się z umiejętności sterowania ludzkim ciałem i umysłem.

Wszystko polega na tym, aby mózg wytworzył przez celowe działanie – siły zewnętrznej, odpowiednie stężenie chemii wywołujące strach (norepinefryna) lub przyjemność (dopamina).

Dzięki temu proces tworzenia z człowieka lustra, jest bajecznie prosty, ponieważ organizm sam będzie powtarzał czynności zaprogramowane w formie nakazu powtarzania czynności przyjemnych, i unikał czynności będących antytezą tej emocji.

W taki prosty sposób zaprogramowany rodzic i nauczyciel staje się idolem hodującym nowego lustrzanego niewolnika, poznającego czynniki kulturalno cywilizacyjne oparte na fetyszach kar i nagród …

Władza, aby zwiększyć poziom dopaminy i norepinefryny wynalazła czynniki biologiczne i psychologiczne, które wpływają na nastrój niewolnika …

Propaganda i grupowy amok w dużej mierze opierają się na nałogach, popędach i przeróżnych najprostszych formach rozrywki …

Nikotyna, taniec, moda, elektronika, słodycze, muzyka, alkohol, amfetamina, kawa, marihuana … prowadzą do uzależnienia mózgu od powtarzalnych przyjemności … rozrywka, to nagroda dla niewolnika, który niczym nie różni się od mrówki, czy pszczoły reagującej na bodźce emocjonalne i chemiczne.

Nie tylko kara, czyli dlaczego nagroda jest hamulcem geniuszu i kreatywności

Swobodna aktywność, to podstawa pobudzenia twórczej kreatywności, jednak cały ten świat naturalnej chęci do działania, burzony jest przez fetysz nagrody.

Doświadczenie sztucznej przyjemności, niszczy czynniki motywujące w sposób naturalny. Człowiek zniewolony, zaczyna dążyć do osiągnięć motywowanych chęcią otrzymania nagrody od pana i władcy, który ustala cel dążenia danego niewolnika.

Czyli, autorytet tworzy wzór, do którego dąży posłuszny i uzależniony od fetyszy niewolnik … wzory tytularne, rozwojowe kreują dążenie człowieka zamkniętego w pudle poprawności politycznej …

Pojawienie się zzewnątrzsterowności pojawia się u każdego człowieka, który przestaje być sobą, a zaczyna być lustrem otaczającej go rzeczywistości.

Kara, to nagroda

” Jeśli pan tego nie zrobi, nie dostanie pan awansu … ” , nie różni się w żaden sposób od : ” doskonale pan wykonał moje wytyczne, dostanie pan awans ” …

Groźba kary, to obietnica nagrody, jeden z podstawowych chwytów psychologicznych, tworzy zaburzenia psychiczne, urazy psychologiczne, depresje, bierność i agresje …

Dzieje się tak, ponieważ zamknięty w celi kłamstw człowiek, nie dąży już do wykonywania działań do jakich przewidziała go bóg i natura, niewolnik przestaje dążyć do własnych celów i zaczyna realizować plany hierarchii, innych ludzi, żyjących na koszt społeczeństwa.

Kara i nagroda, opierają się na zasadzie wzajemności, zasada wzajemności, wchodzi w skład podstawowych zasad manipulacji.

Reguła wzajemności

Reguła ta, występuje w każdym społeczeństwie i kulturze.

Można wręcz pojmować ją jako fundament „wzajemnego współżycia” wszelkich zbiorowości ludzkich zaliczanych przez masonów do grupy zwierzęcej.

Dzięki tej regule tworzone są wszystkie utopijne łady społeczne.

Reguła wzajemności, twierdzi, że :

Jeśli, ty zrobiłeś dla mnie coś dobrego, to ja także zrobię coś dobrego dla ciebie.

Można tą regułę także zawrzeć w zdaniu : ręka, rękę myje.

Reguła ta kładzie nacisk na użyteczność ludzi mających tendencje do dawania i przyjmowania łapówek.

Przykłady wykorzystywania reguły w marketingu i reklamie:

Darmowe próbki; degustacje;
kartki świąteczne dla klientów;
materiały promocyjne;
konkursy z nagrodami;

Przykłady zastosowania w polityce :

Istnieje pogląd, że istotą działalności politycznej jest wyświadczanie przysług kolegom partyjnym i tym samym budowanie sitw i wewnętrznych grup poparcia przez polityka.

Zazwyczaj odbywa się to na zasadzie obsadzania stanowisk państwowych „swoimi ludźmi”, w celu uzyskania później od nich rewanżu np. w postaci głosowania na daną osobę, podczas wyborów w strukturach partii itp.

Kupowanie komuś drinków w klubie – tutaj w grę wchodzi dodatkowo czynnik zwiększania odurzenia u osoby, na którą wywierany jest wpływ i tym samym podnoszenia podatności tej osoby na manipulację …

https://manipulanci.wordpress.com/2017/03/16/techniki-manipulacji-i-szesc-regul-wywierania-wplywu/

Lustra rodziców programują własne dzieci, dzięki zdekonstruowanemu słowu współodpowiedzialność.

Dziecko uczy się obowiązków domowych za pomocą motywatorów kar i nagród. Potem owy awatar przenosi owe antywartości do szkoły, pracy i własnego domu.

Kara i nagroda, łączy się z ideologią łapówki przez co system za pomocą luster i awatarów tworzy ład oparty na przewidzianym chaosie, bowiem chaos to problem a władze powołuje się po to aby owy problemy rozwiązywała.

Jeśli władze powołuje się po to, aby rozwiązywała problemy, a jedynym problemem jest sama władza, należy położyć kres idei hierarchii …

Odpowiedzialność nie opiera się na systemie nagród i kar, ale na zgraniu myśli, słów i działań dążących do dobra i dobrobytu społecznego.

Po co wam ktoś, kto ma wasz dom, posiada prawnie waszą ziemie, dostarcza wam fetysze, które określają wartość waszego trudu, skoro wszystko to należy do was i możecie za pomocą własnej decyzji rozporządzać własnym państwem.

Przestępstwa, problemy ?!

Jeśli człowiek zobaczy interes w odejściu od tradycji na rzecz tożsamości, zacznie również zmieniać podejście do własności z której czerpie dobro i dobrobyt.

Przestępstwa, no cóż przestępstwa tych którzy nie chcą się dzielić z wszystkimi i chcą zachować władze dla siebie, lub tych którzy od urodzenia są chorymi psychicznie zwierzętami, wchodzącymi w szkodę dla własnej amoralnej przyjemności … należy karać zawsze w tem sam sposób, nie ważne czy coś ukradniesz, zniszczysz, kogoś zabijesz, czy będziesz kogoś prześladował psychicznie, czy fizycznie należy karać albo wypędzeniem z państwa albo śmiercią, bowiem patologicznych pragnień nie da się wytępić, czy naprawić …

Przez pare pokoleń będziemy musieli żyć ze świadomością, że efekt lustra i cienia będzie żywy w ludzkich umysłach, a te wytwarzać będą dużą dawkę egoizmu, dążącego do zachowań patologicznych i amoralnych.

Pas, czy lody, wymuszają zachowania nad którymi zniewolony człowiek, przestaje się zastanawiać …

Więź i stan uważności

Kary i nagrody to metody działające nad wyraz szybko.

Z pozoru prosty biochemiczny uraz mózgu (zbyt duże dawki dopaminy i norepinefryny ) wypala w jaźni skuteczny mechanizm kary i nagrody. Wszystkie ścieżki waszego działania ustawione są w przewidywalny sposób.

https://manipulanci.wordpress.com/2016/03/14/historia-manipulacji/

Samo zniknięcie idei kary i nagrody nie zniszczy ideologii luster i cieni, ponieważ 99% społeczeństwa nie potrafi wytworzyć nowego, odmiennego sposobu bytowania, powrót do prawdy zakończyłby się rozruchami, na czele których staliby animatorzy władzy i religii.

Owy przewrót miałby dwa możliwe rozwiązania :

– Powrót zdekonstruowanej władzy elit (na 85 % )

– Powrót społeczeństw całego świata do kamienia łupanego, przy jednoczesnym depopulacji wynoszącej ponad 90 %

Dzisiejsze rozwiązania muszą iść drogą powolnej dekonstrukcji systemów za pomocą spreparowanych działań psychologicznych i manipulacji, wypływającej ze środka gniazd tezy , antytezy i trzeciej siły.

Jesteśmy na to gotowi, rodzą się struktury sterowane przez naszych filozofów, to jedyny realny model dekonstrukcji społeczeństwa, dążący do zniszczenia tradycji, religii, ustrojów i systemów kulturowo cywilizacyjnych.

Psychologowie, psychiatrzy, farmaceuci, lekarze i pedagodzy chcą wasze dzieci doprowadzić do obłędu za pomocą przeróżnych form manipulacji psychologicznej, farmakologicznej i elektro-stymulującej …

Celem tych najemników władzy, jest 100% wewnątrzsterowalność człowieka. Wewnątrzsterowalność, nie jest formą samoograniczenia, ten sprytny wybieg płynie z nowomowy i dekonstrukcji słowa, myśli i działań, poddających się represji płynącej z idei autorytetu zewnątrznego.

Dlaczego człowiek ma budować swoją wartość, skoro wartościom jest sam człowiek i jego życie. ?! Otóż budowanie wartości w świecie luster odbyw się za pomocą imitowania sztucznego autorytetu, który nadaje wartość naszemu życiu za pomocą egoizmu, który pragnie być większy i doskonalszy od kultu idola.

Rodzic, autorytet … odbija się w lustrze dziecka, które imituje chory, zastany świat iluzji.

Kodeksy i przepisy to regulacje, na które powołuje się wielu zwolenników iluzorycznego i tradycyjnego systemu sankcji i gratyfikacji.

System, jest tak zawodny, że logika każe stwierdzić, że życie bez systemu i jego regulacji jest prostsze niż wiara w chaos tworzący ład za pomocą kontroli.

Wizja kary i nagrody, jest tak toksyczna dla naszego mózgu w pierwszych latach życia, że chemiczny wywar powoduje urazy psychiczne, nazywane dziś normalnością.

Ba, system bazujący na karach i nagrodach tworzy psychopatów, którzy stają się lojalną częścią systemu, oraz schizofreników bawiących się innymi ludźmi dla własnej przyjemności.

Ludzi ci mają tylko jeden cel omijać przepisy, bowiem schemat prowadzi do ukrytego masochizmu, który w niektórych zawodach nigdy nie zostanie zaspokojony poprzez nietykalność marionetek przeradzających się z masochistów w złośliwych sadystów. Nie wierzysz ?! Popatrz na urzędników ..

Urodziłem się po to, aby mówić ludziom prawdę niezależnie od tego, czy się to komuś podoba, czy też nie.

Zewsząd spoglądają na mnie klauni, którzy grają cudze role aby osiągnąć fetysze doprowadzające ludzki egoizm do ekstazy …

Nie istnieje tylko problem lustra, istnieje również problem cienia, który powtarza swymi poczynaniami czyny danego autorytetu, czy idola …

Zamiana iluzji w rzeczywistość jest wielkim wyzwaniem dla fizlozofow i alchemików, jeśli udało się zamienić rzeczywistość w iluzje, uda się również zamienić iluzje w rzeczywistość …

Dydymus
Liga Świata
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Samostanowienie i Samoogeaniczenie

 

P.s serdecznie dziękuje wszystkim za życzenia urodzinowe i wspieranie naszej inicjatywy. Niestety, nie jestem wstanie każdemu z osobna podziękować za miłe słowa …