Szkoła Frankfurcka : Przekształcenie Ameryki za pomocą Teorii Krytycznej

Szkoła Frankfurcka : Przekształcenie Ameryki za pomocą Teorii Krytycznej

Lata 50-te, były erą amerykańskiej prostoty, zamożnego romantyzmu, kalifornijskich plaż, spokojnych przedmieść i utopijnego stylu, przeniesionego z Ameryki do Europy i na cały świat, w formie wirusa marzeń o dostatku.

Ten utopijny schemat krzewienia iluzji dobrobytu, pokazany został w filmie ” Atlas Zbuntowany”.

Schemat ten został zrealizowany na bazie projektu NASA (podniesienie wartości i dumy), kulcie muzyki rockowej (MK Ultra : 440) i micie Elvisa Presleya ( Monarch ).

Amerykanie uwierzyli w mit własnej potęgi, w latach 1950-1959 rodziło się 4 miliony dzieci rocznie, a naród amerykański dominuje we wszystkich dziedzinach życia.

Amerykańscy chłopcy z uśmiechem na ustach zabijają wrogów demokracji, wierząc w Heglowską ideologie Pana i niewolnika.

Okres prosperity gospodarczej zawdzięcza Ameryka podbojom militarnym, narkotykom i produkcji broni, służącej do krzewienia iluzorycznej demokracji tajnych bractw.

Co się stało z Amerykanami, z ich dumą i odpowiedzialnością … ?!

Wczesne rozpad cywilizacji zachodniej, można umieścić właśnie na początku lat 50-tych, XX wieku.

Szkoła Frankfurcka i Instytut Tavistock.

https://manipulanci.wordpress.com/2016/03/14/historia-manipulacji/

Wszystko zaczęło się od grupy ideologów Europejskich, dla których wolność, równość, moralność i poświęcenie nie istniało nawet w zakresie użytkowanych słów.

Dziś znamy ten oddział jako ,, Szkołę Frankfurcką „, ich idee zostały stworzone tylko po to, aby trwałe wypaczyć i podporządkować społeczeństwo plebsu.

Trwałe wypaczenie społeczeństwa amerykańskiego, to test na żywym organizmie, bowiem :

” jeśli nie uzyskamy porządnego efektu : należy zmienić teorię …”

To, co można nazwać wojną, można nazwać także rewolucją i nadać jej dowolną ideologię, jeśli prawdziwe przyczyny zostaną zmienione, a jej orędownicy zostaną zabici lub zniesławieni dla celu wyższego jakim jest zwycięstwo idei, wtedy nawet i zabitych, można nazwać bohaterami naszej sprawy, bowiem nikt nie odgadnie jaki był przebieg historii, jeśli my tą historię stworzyliśmy i dopilnowaliśmy, aby była nad wyraz realna i zgodna z wizerunkiem przeszłości i teraźniejszości …

Masoni Antonio Gramsci twórca kulturowej hegemonii : https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci) i Georg Lukacs (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/György_Lukács), stwierdził, że w Europie, lepiej jest przekształcić klasę robotniczą w społeczeństwo demokratyczne zaślepione sukcesem zachodniej demokracji i kapitalizmu.

System nadal zostanie systemem, niezależnie od nazwy, jeśli damy ludziom nic nie warte słowa, opisujące zmienione w nicość wartości.

Gramsci, został uwięziony przez Mussoliniego we Włoszech, gdzie zmarł w 1937 roku, ze względu na zły stan zdrowia.

W 1918 roku, Lukacs został ministrem kultury na Węgrzech.

W tym czasie Lukacs zrozumiał, że aby przeprowadzić skuteczną rewolucje należy :

Zniszczyć jedność rodziny i położyć kres moralności seksualnej, a wtedy państwo zacznie się kruszyć, dając początek zmianom dokonywanym w chaosie.

Terroryzm Kulturowy

Lukacs, wdrożył politykę, „terroryzmu kulturowego”, która koncentruje się na tych dwóch powyższych celach.

Terroryzm Kulturowy, atakuje umysł przez zachęcanie ludzi do wyśmiania wartości moralnych, oraz do wprowadzenia dzieci w tryb zachowań seksualnych.

http://depopulacja.blogspot.com/2016/02/edukacja-seksualna-dla-pieciolatkow.html

http://depopulacja.blogspot.com/2016/11/toksyczna-bron-polityczna-czyli-sow.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/rewolucja-deprawacji-kobiet-i-modziezy.html

Ludzie przyjęli z oburzeniem program Lukacs w 1919 roku, a kiedy Rumunia najechała Węgry, wyjechał on z kraju.

W 1929 roku, spotkał się z innymi terrorystami kulturowymi na Studenckim Tygodniu we Frankfurcie, poznał tam młodego, bogatego syjonistę Felixa Weila (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Felix_Weil).

Weil, był podekscytowany wizją połączeniem marksizmu i terroru kulturowego, dlatego zdecydował się finansować Instytut Badań Społecznych, który później został nazwany Szkołą Frankfurcką.

W 1930 roku, „szkoła” zmienił kierunek pod naporem nowego dyrektora, Maxa Harkheimera (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer).

Zespół rozpoczął mieszanie niebezpiecznych schizofrenicznych idei Freuda, Marksa i Lukacsa.

Całe społeczeństwo jest upośledzone psychiczne poprzez nacisk kast rządzących.

Dzisiaj, te pseudo mądrości powtarzają psychologowie i psychiatrzy, uczeni wyhodowani przez autorytety masońskie.

Ziarno głupoty i demoralizacji została zasadzone, a poprawni politycznie idioci, nie podważą ideologii swoich mistrzów, autorytetow i tzw : własnych osiągnięć kastowych i tytularnych, bowiem musieliby przyznać, że Liga Świata ma rację, i że ich życie oparte jest na iluzji i utopi władzy, nauki i historii.

Upośledzenie psychiczne całej cywilizacji, było celem zniszczenie wartości, logiki i moralności, wśród niższych i średnich klas społecznych, przy pełnym zrozumieniu procesów życiowych przez twórców iluzji życia społecznego.

Szkoła Frankfurcka i Instytut Tavistock stwierdzili, że teoria będzie potrzebować nowych liderów, aby przyspieszyć zmiany społeczne.

Zmiana liderów na chciwe, pragnące wojny i konfliktu upośledzone psychiczne jednostki, pozbawione rozumu, empatii, inteligencji i logiki, była konieczna w celu uniknięcia buntu społecznego w okresie prosperity i dobrobytu.

Hitler, Stalin, Mussolini, Wałęsa, Reagan, Bush … to psychopaci, schizofrenicy, zapatrzeni we władzą degeneraci, zaślepieni ideami podawanymi im w formie : siły, religii, bogactwa, czy wpływu.

Filozofowie i magowie, wykreowali świat iluzorycznej utopii kreowanej strachem przed autorytetem i prawem.

W Niemczech, narodowi socjaliści doszli do władzy w roku 1933. W Nowym Jorku i Londynie, stworzono bastiony kreowania iluzji, które nabierały tępa wraz z uległością i demoralizacją kolejnych ludzi.

Książę w Nowym Jorku

W 1934 roku, „szkoła” odrodził się na Uniwersytecie Columbia, a jej członkowie, zaczęli przenosić swoje pomysły na kulturę amerykańską.

„Szkoła” udoskonaliła swe narzędzia poprzez wpływ na słowo drukowane, naukę, reklamę, rodzące się multimedia i film.

Teoria Krytyczna

Jest to pierwsze dzieło Szkoły Frankfurckiej, skierowane do animatorów zdarzeń tworzących sztuczną rzeczywistość.

Jest to, gra semantyki osadzona na wspaniale prostym sposobie :

Jeśli nauczymy idiotów zasad krytyki płynącej z podziału, żaden z nich nie spojrzy na zasady logiki i moralności.

Skrytykuj rodzinę i samotność, skrytykuj demokracje i socjalizm, podziel i daj tworzyć i rosnąć przeciwstawnym nurtom, skrytykuj wolność słowa i cenzurę, prawa i bezprawie, skrytykuj moralność …

Krytykuj tak długo, aż ludzie przestaną widzieć sens we własnym istnieniu, stracą wiarę, zasady, wartości i pogrąża siebie i własne dzieci i rodziny.

A teraz, rozejrzy się czytelniku, matki wypisują psychologiczne brednie na temat swoich dzieci, ucząc je uległości względem gnijącej kultury, cywilizacji, wedle fałszywej religii i autorytetów, robią to dla poprawności politycznej, traktując rodzinę jako interes, a naukę poprawności politycznej jako wkład w rozwój dziecka … bo jeśli dziecko będzie zbyt mądre i zbyt inteligentne i za mało uległe, wobec autorytetu i władzy, nie osiągnie iluzji sukcesu społecznego, zawodowego, kulturowego i osobistego, polegającego na płodzeniu, kolejnych wariatów i niewolników.

Osobowość Autorytarna

To kolejna książka, Szkoły Frankfurckiej, napisana przez Theodora Adorno (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Theodor_Adorno).

Nowa świecka tradycja, przekonała Amerykanów, do nowych ról płciowych, do nowego modelu moralności seksualnej, która nakazywała porzucić wszystkie „uprzedzenia”.

Adorno, porównywał nowy schemat z tradycjami, które doprowadziły do powstania faszyzmu w Europie.

Twórcy faszyzmu, uznali faszyzm, za temat niepoprawny politycznie, aby zamknąć usta tym, którzy chcieli szukać prawdy w kreacji psychologicznej i filozoficznej, która stworzyła faszyzm jako chwilową demoralizującą antytezę komunizmu.

Utopijne gry, stały się globalnymi tragediami, prowadzącymi przez strach i prawo, do narzuconego porządku społecznego.

Represje Psychologiczne

Szkoła Frankfurcka i instytut Tavistock, proponują porzucenie ekonomii na rzecz idei Freuda : Represji Psychologicznej.

Ich prace podzieliły społeczeństwo na dwie główne grupy:

Oprawców ( władze ) i ofiary ( społeczeństwo ).

Wskazali oni, że historia i rzeczywistość, zostały stworzone przez te grupy.

Oprawca, kontroluje ofiarę i jej rzeczywistość poprzez tradycyjne i zastane instytucje, będące bronią oprawcy.

Wrogiem ofiary według oprawcy, jest człowiek posiadający wartości moralne, które przez logikę łączna go z wolnością i równością społeczną, dlatego ofiara, musi wyśmiać człowieka posiadającego wartości moralne i zmusić go, do przyjęcia rozwiązań stadnych, chroniących go przed alienacją i wrogością społeczną.

Jest to typowy przykład reedukacji siłowej, w którym społeczeństwo odgrywa role okrutnego nauczyciela, powodującego trwałe zmiany psychiczne u wroga oprawców.

Będziesz ofiarą, lub nikim.

Począwszy od tego pomysłu, przeszli do krytykowania tradycyjnych ról mężczyzny i kobiety, które były obwarowane ideą mało ważnej płci …

Oprawcy, wmówili wam, że naturalne i rzeczywiste formy bytu, są tylko : ” konstrukcjami społecznymi „, a koalicje ofiar, zaczęły pod naporem oprawców tworzyć idee tolerancji wobec zła, feminizmu, homoseksualizmu, genderyzmu, czy tzw : wolności seksualnej …

Adorno i Horkheimer, powrócił do Niemiec po wojnie. Herbert Marcuse (https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Herbert_Marcuse), inny członek szkoły Frankfurckiej, pozostał w Ameryce i w 1955 roku, opublikował niebezpieczną książkę : ,, Eros i cywilizacja „.

Marcuse, wykazał, że zachodnia cywilizacja, była represyjna, ponieważ wyrzekła się szczęścia dla postępu społecznego.

Marcuse, w ten sposób rozwija ideę polimorficznej perwersji, stworzonej przez Freuda.

Marcuse i Freud, utrzymują, że przyjemność seksualna leży poza tradycyjnymi regułami współżycia.

Później, ,, Eros i cywilizacja ” będzie miała wielki wpływ na tworzenie podstaw rewolucji seksualnej, w 1960 r.

Marcuse, odpowiadając na pytanie, Horkheimer w 1930 roku, stwierdził :

Kto będzie nowym przywódcą rewolucji.?

Będzie to, koalicja mniejszości (czarni, feministki, homoseksualiści ) wyłaniających się ze stada ofiar, która dla dobra oprawców, będzie tworzyła iluzje rzeczywistości – poprawnie polityczną demoralizację …

Ruchy społeczne lat 60 – tych, wprowadziły emancypacje afro-Amerykanów, feministek i gejów, a także idee wyzwolenie seksualnego.

Represyjna Tolerancja

Idee Szkoły Frankfurckiej, rozprzestrzeniają się bardzo szybko w amerykańskich i europejskich uniwersytetach. Terror kulturowy, stała się powoli normą w społeczeństwie.

W 1965 roku, nastąpił szczyt ruchów społecznych, Marcuse opublikował wtedy : ” Represyjną Tolerancje”.

W swojej nowej teorii, tradycyjna tolerancji zatopiona w wartościach oznaczała tłumiące wszystko prawo, zmieniono zatem tolerancje w stosunku do rzeczy akceptowalnych, ale nie zawsze odpowiednich, na tolerancje wobec zła wszelakiego, dzięki czemu kilkadziesiąt lat później, tacy degeneraci, oprawcy i złodzieje, jak Jerzy Owsiak, czy Bill Gates, opowiadają bzdety o Tolerancji, akceptującej każde zło i każde kurestwo.

Marcuse, stworzył dla tej chorej idei termin : Wyzwolenie Tolerancji, zgodnie z prawami owej koncepcji :

” wszystkie proponowane pomysły muszą być tolerowane, aby nie narazić się na nietolerancję, wyłaniająca się z konserwatyzmu … ”

Przy czym, jak nazwać nietolerancję Szkoły Frankfurckiej, Władzy i Czczonej Poprawności Politycznej na przejawy moralności, zasad, tradycjonalizmu, prawdomówności, wierności, czy etyki … ?!

Nielogiczność iluzji rzeczywistości, bije po oczach, a ludzie nadal wierzą w bajkę siły, religii, systemów, ekonomii, strachu i władzy.

Działalność szkoły frankfurckiej, miała ogromny wpływ na kulturę amerykańską i europejską.

Jednorodny kształt Ameryki w latach 50-tych i dzisiejszy jednolity obraz świata, to wspólne działania Szkoły Frankfurckiej i Instytutu Tavistock.

Rozpad rodziny, wzrost radykalnego feminizmu i uprzedzeń rasowych, to standard reedukacji psychologicznej.

Systemy polityczne i religijne (Systemy Oprawców) nie sprzeciwiają się powyższym tendencją, lecz promuje je w społeczeństwach za pomocą autorytetów, edukacji, ekspertów i poprzez prawo.

Polityczni i religijni żołnierze kulturowego terroru, wierni są autorytetowi Saul Alinsky’ego, twórcy Reguł dla Radykałów.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/12/reguy-dla-radykaow.html

W wyniku tego wszystkiego, żyjemy w nadwrażliwym społeczeństwie, które uważa, że prawdziwe uczucia są złe, tak jak prawda, szczerość, czy poświęcenie, ponieważ wszystko to, wychodzi ze złych czynników biologicznych, do których w świecie transhumanizmu i postępu nie powinniśmy dążyć.

Wytłumaczono wam już w szkole, co jest dobre, a co złe, zabrano wam wolność i wolną wole, dając wam poprawność polityczną i sztuczki psychologiczne, za pomocą których zwodzicie innych ludzi, zdobywacie partnerów i wypaczanie rozum i moralność, własnych dzieci.

Poprawność polityczna, jest formą wojny z logiką, moralnością i rozumem.

Więc nie dajcie sobą manipulować i nie czujcie strachu przed złem, bo zło bierze się z was samych i jest wymierzone także w was samych, dlaczego.?!

Ponieważ, macie sobie za złe, że zrodzony w was strach jest przyczyną zła, rodzącego się z ignorancji w stosunku do siły władzy.

Liga Świata
Dydymus